Delivý člen sa dáva pred názvy nepočítateľných látok alebo tých, ktoré sú v danom kontexte iba v ohraničenom množstve, vydeľujú časť z celku.

 

 

Tvorenie:

predložka de + určitý člen

de + le = du

de + l´= de l´

de + la = de la

de + les = des


 

Exemples :

J´achète de la viande.

Le matin je bois du café et je mange du pain avec du beurre et de la confiture.

A midi, je mange des pâtes.

Je bois de l´eau.

A quatre heures je mange des fruits.

Buvez du lait, c´est bon pour la santé !

 

 

  1. určené množstvo

De nahrádza delivý člen v prípade, že je množstvo priamo vyjadrené.

 

hradelova


 

Exemples :

Nous mangeons beaucoup de légumes.

J´achète un kilo de viande.

Il mange un pot de moutarde par mois.

Je bois un verre d´eau par repas.

Je prends un paquet de biscuits et une tasse de café.

Ajoutez un demi-kilo de fraises.


 

  1. Zápor = nulové množstvo

Pri zápore sa delivý člen nepoužíva, nahrádza ho de.


Exemples :

Elle n´achète pas de viande.

Il ne mange jamais de canard.

Nous ne servons plus d´alcool.


 

Slovesá receptov:

mélanger

miešať

ajouter

pridať

casser

rozbiť

battre

vyšľahať

incorporer

primiešať

chauffer

zohriať

arroser

pokropiť

remuer

premiešať

saler

osoliť

déposer

položiť

recouvrir

pokryť

placer

umiestniť

cuire

variť

sortir

vybrať, dať von

tourner

otočiť

verser

naliať

peser

odvážiť

devenir

stať sa

beurrer

vymastiť

 Zopakujte si:
1. Aké sú pravidlá na vyjadrenie určeného množstva látok (substancií)?
2. Aké sú pravidlá na vyjadrenie neurčeného množstva látok?
3. Aké sú pravidlá na vyjadrenie nulového množstva látok?
4. Vymenujte 10 slovies, ktoré sa používajú v receptoch a patria do I. slovesnej triedy.

Použitá literatúra:
Grégoire, M & Thiévenaz, O: Grammaire progressive du Français, Paris, CLE International, 2003, ISBN 2-09-033848-2, 272 p.
Les recettes pour bien grandir, Mairie d´Offemont 2014.