Recept sa vždy skladá z dvoch hlavných častí: ingrediencie, ingrédients (m) a pracovný postup, préparation (f).


V časti ingrediencie nájdete suroviny a ich množstvá. Vo francúzštine existujú presné gramatické pravidlá na vyjadrovanie množstva v závislosti od toho, či je množstvo určené, neurčené alebo nulové. V receptoch ide hlavne o to určené.


V časti pracovný postup nájdete jednotlivé etapy prípravy, často doplnené o obrázky, tzv. fotorecept, recette en photo(f). Vo vetách sa používajú slovesá v neurčitku: beurrer, laisser alebo v 2. osobe množného čísla: beurrez , laissez.


V ďalšej časti učiva nájdete jednoduchý recept, na ktorom si to môžete overiť. Rovnako ho môžete aj vyskúšať, bon appétit!

 

***

 

Les pommes au four

(Jablká v rúre)

Préparation : 10 min Cuisson au four : 30 min thermostat 2, 5 min thermostat 7

(Príprava: 10 minút) (Pečenie v rúre: 30 minút na termostate 2, 5 minút na termostate 7)


Ingrédients pour 4 personnes :

(Suroviny pre 4 osoby:)

- 4 pommes

(- 4 jablká)

- 2 cuillerée à soupe de sucre en poudre par pomme

(- 2 polievkové lyžice kryštálového cukru na jedno jablko)

- 100g de beurre

(- 100g masla)


Préparation :

(Pracovný postup)


hradelova


Creuser avec un vide-pomme un trou au milieu de la pomme pour enlever le coeur sans la percer entièrement.

Vyhĺbiť s vykrajovačom jablčných jadrovníkov otvor v strede jablka a odstrániť stred tak, aby ste ho úplne neprepichli.hradelova

 

Placer dans chaque trou 25g de beurre (une belle noix), puis 2 cuillerée à soupe de sucre en poudre.

(Do každého otvoru umiestniť 25g masla (pekný oriešok), a potom 2 polievkové lyžice kryštálového cukru.)hradelova

 

Beurrer un moule à gratin suffisament grand. Placer les pommes dedans.

(Vymastiť dostatočne veľkú zapekaciu misu. Umiestniť do nej jablká.)


 

hradelova

 

Laisser cuire 30 minutes à feu très doux (thermostat 2), puis monter le four à 7 ou 8 pendant 5 minutes supplémentaires.

(Nechať piecť 30 minút na miernom ohni (termostat 2), potom zvýšiť na 7 alebo 8 počas dalších 5 minút.)

Bon appétit!Vyjadrenie množstva: