Interpunkcia alebo interpunkčné znamienka alebo rozdeľovacie znamienka sú grafické znaky, ktoré nemajú fonetickú ani lexikálnu hodnotu a používajú sa na členenie textu. Pri čítaní nahlas sa prejavujú zmenou intonácie a prestávkami v texte.

Každé interpunkčné znamienko podľa svojej povahy plní v texte vyčleňovaciu, pripájaciu alebo odčleňovaciu funkciu.“

http://sk.wikipedia.org/wiki/Interpunkcia

 

 

Bez interpunkčných znamienok by ste nedokázali sledovať dialóg či konverzáciu. Ako by ste vedeli posúdiť, kto práve hovorí? Skúste si to vyskúšať na nasledujúcich dvoch textoch:


Chaque soir quand il revenait de l´école son père lui demandait qu´est-ce que tu as fait aujourd´hui je suis allé à l´école petit imbécile tu avais fait tes devoirs oui papa petit crétin tu savais tes leçons oui papa petit malheureux au moins j´espère que tu t´es dissipé ben

***

Chaque soir, quand il revenait de l´école, son père lui demandait :

« qu´est-ce que tu as fait aujourd´hui ?

- Je suis allé à l´école.

- Petit imbécile ! Tu avais fait tes devoirs ?

- Oui, Papa.

- Petit crétin ! Tu savais tes leçons ?

- Oui, Papa.

- Petit malheureux ! Au moins j´espère que tu t´es dissipé ?

- Ben... »

Gripari.P. Le Gentil Petit Diable et autres contes de la rue Broca. éd. de La Table Ronde, 1967, p.5.


 

Aké druhy interpunkčných znamienoksignes de ponctuationsa najčastejšie v praxi používajú?


 

 

 

 

 

signes de ponctuation

signe

interpunkčné znamienka

znak

point (m)

.

bodka

.

point-virgule (m)

;

bodkočiarka

;

virgule (f)

,

čiarka

,

deux points (m)

:

dvojbodka

:

point (m) d´interrogation

?

otáznik

?

point (m) d´exclamation

!

výkričník

!

points (m) de suspension

...

tri bodky

...

guillemets (m)

« » / „ “

úvodzovky

„ “

tiret (m)

-

pomlčka, odrážka

-

parenthèses (f)

( )

zátvorky

( )


 

Ak si porovnáte znaky interpunkčných znamienok vo francúzštine a v slovenčine, zistíte, že sú identické až na úvodzovky les guillemets. V slovenčine používate tieto znaky: „ “ a vo francúzštine častejšie zasa tieto: « ».


 

Aké je základné použitie interpunkčných znamienok?