Rozdelenie školských zariadení je vo Francúzsku iné ako u nás. Vo veku 3-6 rokov chodíte do materskej školy école maternelle. Medzi 6 a 11 rokom ste v základnej škole école primaire. Potom nasleduje collège. Na konci tejto školy absolvujete skúšku Brevet. A Potom v 15 rokoch môžete ísť na gymnázium lycée, ktoré môžete ukončiť maturitou Baccalauréat.


 

 
établissement scolaire (m)
 
školské zariadenie
école maternelle(f)
materská škola
école primaire (f)
základná škola
collège (m)
2. stupeň ZŠ
lycée (m)
gymnázium


 

 

 
diplôme (m)
 
vysvedčenie, diplom
(D.N.B.) Diplôme national du Brevet
diplom z 2. stupňa ZŠ
(Bac) Diplôme du Baccalauréat
maturitné vysvedčenie


V ďalšej časti nájdete zoznam slovies, ktoré sa v škole používajú najčastejšie. Či je to už na zadávanie úloh v cvičeniach, alebo na pokyny v triede. Určite už mnohé z nich poznáte.


 

 
verbes
 
slovesá
répondre
odpovedať
montrer
ukázať
demander
opýtať sa
donner
dať
compter
počítať
chercher
hľadať
cocher
zaškrtnúť
coller
prilepiť
dessiner
nakresliť
barrer
prečiarknúť
colorier
vyfarbiť
compléter
doplniť
découper
vystrihnúť
écouter
počúvať
écrire
napísať
entourer
zakrúžkovať
lire
čítať
recopier
odpísať, odkopírovať
relier
pospájať
souligner
podčiarknúť
apprendre
naučiť sa
comprendre
porozumieť, pochopiť
apporter
priniesť
attendre
čakať
commencer
začínať
continuer
pokračovať
fermer
zatvoriť
ouvrir
otvoriť
oublier
zabudnúť
lever (la main)
zdvihnúť (ruku)
ranger
upratať
travailler
pracovať
retenir
zapamätať si
s‘asseoir
sadnúť si
se concentrer
sústrediť sa
se déplacer
premiestniť sa
se lever
vstať
s´entrainer
precvičovať si
se taire
utíšiť sa


5 najviac používaných slovies v školskom prostredí aj s časovaním :


 

ECOUTER

j' écoute nous écoutons

tu écoutes vous écoutez

il écoute ils écoutent

 

S'ENTRAINER

je m'entraîne nous nous entraînons

tu t'entraînes vous vous entraînez

il s'entraîne ils s'entraînent

 


LIRE

je lis nous lisons

tu lis vous lisez

il lit ils lisent

 


RETENIR

je retiens nous retenons

tu retiens vous retenez

il retient ils retiennent

 


COMPRENDRE

je comprends nous comprenons

tu comprends vous comprenez

il comprend ils comprennent

 


Aký personál môžete v škole stretnúť?

 

 

 
personnel de l'école
 
školský personál
professeur principal (m)
triedny učiteľ
professeur (m)
učiteľ
médecin scolaire (m)
školský lekár
surveillant (m)
školský dozor
cuisinier (m)
kuchár


 

 

 
autre vocabulaire
 
ostatná slovná zásoba
interrogation (f)
previerka
contrôle (m)
písomka
test (m)
test
exercice (m)
cvičenie
texte (m)
text
note (f)
známka
brouillon (m)
koncept
copie (f)
kópia
page (f)
strana
groupe (m)
skupina
élève (m)
žiak
niveau (m)
úroveň, stupeň
débutant (m)
začiatočník
intermédiaire (m)
stredne pokročilý
avancé (m)
pokročilý
examen (m)
skúška
récréation (f)
prestávka
diplôme (m)
diplom, vysvedčenie
rentrée scolaire (f)
začiatok školského roka


 Zopakujte si:
Vyčasujte písomne sloveso lire, comprendre a retenir.
Vymenujte dalších aspoň 10 slovies, ktoré sa používajú v triede.
Keby ste žili vo Francúzsku, do akej školy by ste chodili (vzhľadom na váš vek)?
Aký diplom by ste mohli získať na konci vášho štúdia?

Použitá literatúra:
Levet, D.: Français langue seconde, Editions Belin, 2012, 192 p.ISBN 978-2-7011-6172-3.