Učivá Škola a štúdiá I. a II. poslúžia hlavne učiteľom a žiakom, ktorí francúzštinu na hodinách používajú nielen ako cudzí jazyk, ale aj ako vyučovací jazyk, t.j. jednotlivé predmety každodenného školského života ako aj pokyny na hodinách sú hovorené výlučne vo francúzštine. Rovnako je možné témy použiť pri opise školskej tašky a jej obsahu, života v triede a v škole. Rovnako môžu poslúžiť pri zahraničných výmenných pobytoch medzi školami.


 

 

 
matériel scolaire
 
školský materiál
liste des fournitures (f)
zoznam školských pomôcok
cartable (m)
aktovka
trousse (f)
peračník
feutre (m)
fikska
stylo (m)
pero
crayon (m)
ceruzka
crayons de couleur (m)
pastelky
taille crayon (m)
strúhadlo
gomme (f)
guma
correcteur (m)
korektor, bielidlo
trombone (m)
spinka na spisy
compas (m)
kružidlo
ciseaux (m)
nožnice
calculatrice (f)
kalkulačka
équerre (f)
pravítko s  ryskou
règle (f)
pravítko
colle (f)
lepidlo
pinceau (m)
štetec
boîte de peinture (f)
farby
carnet de liaison (m)
žiacka knižka
cahier de texte (m)
diár
emploi du temps (m)
rozvrh
classeur (m)
zakladač
cahier (m)
zošit
feuille (f)
list, hárok
étiquette (f)
etiketa
pochette (f)
obal
dictionnaire (m)
slovník
manuel (m)
učebnica
livre (m)
kniha


Vybavenie tried ako aj špeciálnych učební môže byť rôzne. Tu nájdete základnú slovnú zásobu vybavenia triedy.


 

 
mobilier de la classe (m)
 
nábytok v  triede
armoire (f)
skriňa
bureau (m)
lavica
chaise (f)
stolička
tableau (m)
tabuľa
ordinateur (m)
počítač
rétroprojecteur (m)
projektor, premietačka
poubelle (f)
smetný kôš
éponge (f)
špongia


Okrem tried v škole nájdete pár zaujímavých miestností:

 

 

 
locaux (m)
 
miestnosti
classe (f)
trieda
cantine (f)
jedáleň
bibliothèque (f)
knižnica
salle des professeurs (f)
zborovňa
CDI – Centre de documentation et d' information
informačné centrum, knižnica, mediatéka


Pri predmetoch si môžete všimnúť, že nie sú úplne rovnaké ako u nás:


 

 

 

matières (f)

 

predmety

les langues

jazyky

l‘anglais

angličtina

l’allemand

nemčina

l‘espagnol

španielčina

l‘italien

taliančina

le latin

latinčina

les arts plastiques

výtvarná výchova

la chimie

chémia

le droit

právo

l‘économie

ekonómia

l’éducation musicale

hudobná vyýchova

EPS - l‘éducation physique

telesná výchova

la géographie

zemepis

l‘histoire

dejepis

l’informatique

informatika

la littérature

literatúra

les mathématiques

matematika

la philosophie

filozofia

la physique

fyzika

la technologie

technológia

SVT - science et la vie de la terre

veda o živote a zemi


Pre zaujímavosť, na 2. stupni ZŠ majú tieto predmety:

Au collège en France, il y a des cours de français, de mathématiques, d'anglais, d'histoire et géographie, de physique et chimie, de science de la vie et de la terre (SVT), de technologie, d'éducation musicale, d'arts plastiques, et d'éducation physique etsportive (EPS).

 Zopakujte si:
Vymenujte obsah vášho peračníka.

Vymenujte vaše predmety. Porovnajte ich s predmetmi 2. stupňa ZŠ vo Francúzsku.

Vymenujte vybavenie vašej triedy.

Čo znamenajú skratky: SVT, EPS a CDI?

Použitá literatúra:
Levet, D.: Français langue seconde, Editions Belin, 2012, 192 p.ISBN 978-2-7011-6172-3.