Vypracovala: Mgr. Eva Gutová

 

 

Vo francúzštine sa podstatné meno takmer vždy používa s členom, ktorý nám určuje rod a číslo podstatného mena. Okrem člena určitého a neurčitého sa vo francúzskom jazyku používa aj člen delivý.

 

Tvary delivého člena

 

Svojim tvarom je delivý člen vlastne člen určitý spojený s predložkou de.

 
 

singulier

pluriel

masculin

du / de l´

des

féminin

de la / de l´

 

Je vais prendre du vin. – Dám si víno.

Il y a encore de la salade. – Je tu ešte šalát.

Tu veux encore de l´eau minérale? – Chceš ešte minerálku?

J´ai acheté des légumes. – Kúpil som zeleninu.

 

Použitie delivého člena