Vypracovala: Mgr. Ivana LoduhováZdroj: http://www.gy.svitavy.cz/fotogalerie/foto_kabinety_64_360.jpg
 
Všetky deje v organizmoch prebiehajú vo vodných roztokoch. Dôležitý ukazovateľ týchto dejov je obsah vodíkových katiónov H+ a hydroxidových aniónov OH vo vodnom roztoku. Určujú kyslosť a zásaditosť prostredia, v ktorom prebiehajú chemické reakcie.

 
Čo sa deje s hydroxidom vo vode?
Napr.: Hydroxid sodný sa vo vode štiepi:
NaOH → Na+ + OH-

Anióny OH- spôsobujú zásaditosť vodného roztoku.

 
Aj kyselina dusičná sa vo vode štiepi
HNO3 → H+ + NO3-

Katióny H+ spôsobujú kyslosť vodného roztoku.

 
Kyslosť aj zásaditosť vodných roztokov sa zisťuje indikátormi.


Zdroj: http://www.svti.sk/FOTKY/ph.jpgIndikátory sú chemické látky, ktoré pri zmene kyslosti alebo zásaditosti roztoku menia farbu.

Zdroj: http://www.oskole.sk/images/stupnica_ph.jpg