Kyslý dážd vzniká nasledkom úniku oxidu syričitého a oxidov dusíka do atmosgéry,kde prejdú chemickými premenami a sú rozpustené v kvapkách vody v oblakoch.Kvpaky padajú na zem vo forme dažda alebo snehu,čo može zvýšiť kyslosť pody a ovplyvniť chemickú rovnováhu v jazerách a vodných tokoch.Kyslý dážď urýchľuje zvetrávanie uhličitaných hornín a urýchľuje aj koráziu budov.Prispieva tiež ku kyslosti riek,potokov a ničí stromy vo vyšších polohách.

Následky kyslého dažďa:

1.Zvýšenú chorobnosť ľudí(Choroba dýchacích ciest).
2.Znižovanie podnej úrodnosti.