- pri práci s kyselinami je potrebne dodržiavať bezpečnostné zásady- kyseliny a ich vodné roztoky pôsobia leptavo na sliznicu.- Rozdelenie:bez kyslíkatéa) kyselina chlorovodíková- HClb) kyselina brómová- HBrc) kyselina jódová- HId) kyselina fluorovodíková- HF kyslíkaté kyselinya) kyselina sírová- H2SO4b) kyselina dusičná- HNO3c) kyselina siričitá- H2SO3d) kyselina fosforečná- HPO3 alebo H3PO4e) kyselina uhličitá- H2CO3 Bez kyslíkaté kyseliny- sú dvojprvkové zlúčeniny s halogénomKyslíkaté kyseliny- sú trojprvkové zlúčeniny vodíka, kyslíka a tretieho nekovového prvku. Kyselina chlorovodíková- čistá bezfarebná, technická- slabožltá - predáva sa 37% - vo vode sa rozkladá na ióny - prchavá - dráždi dýchacie cesty - 0,3- 0,4% sa nachádza v žalúdočnej šťave - používa sa: pri výrobe: a) farbív b) liečiv c) plastov d) na čistenie kovuKyselina dusičná- predáva sa a používa ako 67%- nestála, bezfarebná, kvapalná látka-svetlom sa čiastočne rozkladá a mení sa na žltú až červeno- hnedú- prchavá- dráždi dýchacie cesty- rozkladom vznikajú oxidy dusíka:a) oxid dusnatý- NOb) oxid dusičitý- NO2 – obidve sú veľmi jedovaté- vo vode sa ionizuje: HNO3→H + NO3- použitie: na výrobua)farbívb) výbušnínc)dusíkatých priemyselných hnojív- reaguje s väčšinou kovov(Cu, Fe), nereaguje so Au, PtKyselinu riedime tak, že ju opatrne pridávame po pomalých množstvách do vody. Nikdy nie naopak. Kyselina sírová- bezfarebná, kvapalina, olejovitá neprchavá látka - používa sa 96%- má žieravé účinky, pôsobí leptavo- pohlcuje vodnú paru zo vzduchu a látkam odoberá vodu- mnohé látky napr. drevo, papier,....pôsobením koncentrovanej kyseliny sírovej uhoľnatejú na koži vznikajú popáleniny- vo vode sa H2SO4 ionizuje: H2SO4→H2 + SO4- Reakcia koncentrovanej a zriedenej kyseliny sírovej so železom→ koncentrovaná nereaguje so železom→ zriedená reaguje so železom: Fe + H2SO4 → H2 + Fe- pôsobením koncentrovanej kyselina sírovej drevená trieska zuhoľnatie tkanina sa pretaví.- Použitie:1. na výrobu: hnojív, chemikálií, plastov, liečiv, výbušnín2. v papierenskom priemysle3. v textilnom priemysle4. pri výrobe vlákien5. pri úprave rúd6. pri spracovaní ropy7. v automobilovom priemysle ako náplň do akumulátorov8. na sušenie a odvodňovanie látok- najpoužívanejšia a najdôležitejšia kyselina- reakcia medi s koncentrovanou kyselinou dusičnou- modrá farba ma roztok dusičnanu medenatého Cu(NO3), červenohnedú farbu, plynný oxid dusičný.