Kyseliny

Anglické označenie kyselín – acid – pochádza z latinského acer, čiže kyslý. Kyslú chuť niektorých kyselín spôsobujú kyseliny, ktoré sú v nich. Napríklad citrusové plody ako sú citróny, limety, pomaranče a grapefruity obsahujú kyselinu citrónovú a kyselinu askorbovú. Chemickým opakom kyseliny je zásada. (Látka, ktorá nie je kyslá ani zásaditá, je neutrálna.)

Kyseliny sú látky, ktoré obsahujú kyslík a po rozpustení vo vode sú schopné odštiepiť ióny (H+). Ióny sú častice s elektrickým nábojom. Vodíkovým iónom vďačia kyseliny za svoje zvláštne  vlastnosti, ktoré sa však preto prejavujú len v roztokoch.

Stupnica pH

Sila kyseliny alebo zásady sa môže vyjadriť pomocou stupnice pH. Je to skratka anglického power of hydrogen – sila vodíka. Udáva koncentráciu vodíkových iónov v roztoku. pH má hodnoty od 0 do 14. Čím nižšia je hodnota pH, tým vyššia je koncentrácia vodíkových iónov. Roztok s pH  menším ako 7 je kyslý. Látky s pH presne 7 sú neutrálne a látky s pH nad 7 sú zásady.

Indikátory

Indikátor môže rozlíšiť, či je niečo kyslé alebo zásadité. Indikátor je látka, ktorá zmení farbu v kyslom alebo zásaditom prostredí. Jedným z indikátorov je lakmus, ktorý sa v kyseline zafarbí dočervena a v zásade domodra.

Lakmus je výťažok z lišajníkov, organizmov podobných rastlinám. Aj niektoré rastliny, napríklad hortenzia alebo červená kapusta obsahujú prírodné indikátory. Iný indikátor – univerzálny indikátor je zmesou niekoľkých farbív, ktoré menia sfarbenie podľa celej stupnice pH.