Vypracovala: Mgr. Ivana Loduhová

 

 

 

 

Zásadotvorné oxidy

 

Zásadotvorné oxidy sa vo vode rozpúšťajú, reagujú s ňou, čiže sa hydrolyzujú a tvoria zásadité roztoky (staršie pomenovanie lúhy). Také sú najmä oxidy alkalických kovov a alkalických zemín. Príkladom sú oxid lítny (Li2O) alebo oxid vápenatý (CaO).

 

 

CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

 

Zásadotvorné oxidy reagujú:

 

1) s vodou (len rozpustné vo vode); vznikajú vo vode rozpustné hydroxidy:
K2O + H2O ==> 2KOH - hydroxid draselný

 

2) s kyselinotvornými oxidmi; vzniká soľ kyseliny, ktorá odpovedá kyselinotvornému oxidu:
SrO + N2O5 ==> Sr(NO3)2 - dusičnan strontnatý

 

3) s amfoternými oxidmi; vzniká soľ kyseliny, ktorá odpovedá amfotérnemu oxidu:
CaO + ZnO ==> CaZnO2 - zinočnatan vápenatý

 

Poznámka: Oxidy kovových prvkov sa vo vode takmer vôbec nerozpúšťajú, zato však reagujú so silnými kyselinami aj so silnými zásadami. Takéto oxidy sa nazývajú amfoterné.

 

4) s kyselinami; vzniká soľ a voda:
CrO + H2SO4 ==> CrSO4 + H2O - síran chrómnatý + voda

 

 

Kyselinotvorné oxidy

 

Kyselinotvorné oxidy sú kovalentné zlúčeniny. Pri rozpúšťaní vo vode vytvárajú kyslé roztoky. Do tejto skupiny patrí väčšina oxidov nekovových prvkov. Príkladom sú oxid siričitý (SO2) alebo oxid sírový(SO3).

 

 

CHEMICKÉ VLASTNOSTI