ROPA i voda sú kvapaliny, ale majú rôzne fyzikálne vlastnosti. Môžu tiecť, ale ich molekuly sú predsa držia pohromade dostatočne veľkými Kohéznom silami, takže hoci nemajú pevný tvar, majú istý stanovený objem. Obe vytvára tlak, ktorý u kvapalín záleží na hustote a hĺbke pod povrchom-tlak vody na dne mora je mnohonásobne väčší než u hladiny. V danom mieste v nádobe s kvapalinou pôsobí tlak rovnako vo všetkých smeroch. Zvláštnou vlastnosťou kvapaliny je, že na rozdiel od plynu ju nemožno stlačit.Působí Ak na jednom mieste tlak, prejaví sa okamžite v celom objeme kapaliny.Zubní pasta, čo je hustá kvapalina, vystrekne z tuby, nech ju stlačíme strede alebo na konci. to je ilustrácia princípu hydraulických mechanizmov, ktoré používajú tlak, vytvorený pomerne malou silou na malý piest, k vytvoreniu veľkej sily pôsobiace na väčšiu píst.Pomocí hydraulického heverom môže jediný človek sám vytvoriť dostatočný tlak, aby zdvihol ťažký nákladný automobil. Ropa pláva na vode, pretože je redšia. Ropa má však väčšiu viskozitu ako voda, pretože v nej pôsobia medzi molekulami silnejší príťažlivé síly.Ve viskózny kvapaline, ako je ropa či sirup, sú molekuly navzájom silne vázány.Nekloužou okolo seba ľahko a je pomerne ťažké takúto kvapalinu přelévat.Zahřátím viskózne kvapaliny sa znižuje jej molekulárnej přitažlivost.Kapalina rednú a možno ju ľahšie přelévat.Zvýšením tlaku sa molekuly v kvapaline vzájomne priblíži a viskozita roste.To je významná vlastnosť mazacích olejov, ktoré sa pri vysokých tlakoch medzi ozubenými kolesami a medzi po sebe klouzajícími súčasťami strojov stávajú viskóznějšími. Ak by tomu tak nebolo, olej by bol vykorenený, na mazanie by nedošlo a súčasti by sa zadřely.I  ďalšie fyzikálne vlastnosti kvapalín je možné vysvetliť pomocou kohéznych síl medzi molekulami.Například príťažlivosť medzi molekulami vytvára na povrchu kvapaliny akúsi,, blanu''. Tú spôsobuje tak zvané povrchové napätie, vďaka ktorému majú dažďovej kvapky tvar guľôčky, ktoré udržuje u seba mydlové bubliny a ktoré umožňuje drobnému hmyzu chodiť po vodě.Díky povrchovému napätiu môže tiež na vode plávať treba aj malá ihla. Ak do vody pridáme čistiaci prostriedok, ihla sa ponorí, pretože čistiaci prostriedok znižuje povrchové napětí.Kapalina s nízkym povrchovým napätím v úzkej kapiláre stúpa, a preto porézne materiály, ako je huba alebo hodvábny papier, nasávajú vodu.Pokud je kapilára umiestnená do kvapaliny s vysokým povrchovým napätím, ako je ortuť, hladina kvapaliny v kapiláre klesne.Z povrchu kvapaliny unikajú niektoré z kmitajúcich molekul.Jedná sa o proces vyparovania, ktorý možno urýchliť zvýšením teploty.Při dostatočné vysokej teplote kvapalina vrie, molekuly ju rýchlo opúšťajú a vytvárajú plyn alebo paru. Znížením tlaku kvapaliny sa tento proces uľahčuje, a tak sa znižuje bod varu. Preto voda vrie na vrcholku hory pri nižšej teplote (atmosférický tlak je tu nižší) než na úrovni hladiny moře.Zvýšení tlaku kvapaliny zvyšuje bod varu, čo je princíp tlakového hrnca, ktorý sa bežne používa pri varení.