Červené krvinky, biele krvinky, krvné doštičky

 

Červené krvinky – nazývame ich aj erytrocyty. Ich funkciou je zabezpečovanie transportu kyslíka z pľúc do jednotlivých orgánov. Zrelé erytrocyty sú bunky bez jadra.  Červené krvinky vznikajú v červenej kostnej dreni. Miesto ich zániku je v slezine. Životnosť je približne 120 dní. Červené krvinky obsahujú farbivo hemoglobín, ktoré viaže kyslík a spolus  kyslíkom tvorí nestálu formu oxyhemoglobínu.

Zloženie hemoglobínu = bielkovinová zložka + farbivo hém

Hemoglobín sa okrem kyslíka môže viazať aj s oxidom uhoľnatým CO. Väzba je stála a červená krvinka nie je schopná prenášať kyslík. Už veľmi malá koncentrácia CO vo vzduchu môže spôsobiť smrť.

Počet červených krviniek =  cca 5,4 (muži) a cca 4,6 (ženy) milióna červených krviniek v jednom mikrolitri krvi.