Nedostatok financií je v oblasti vzdelávania pomerne bežný. Existujú však spôsoby, ako získať peniaze navyše. Vďaka filantropickému programu Gesto pre mesto pod záštitou Raiffeisen banky môžu desiatky projektov zameraných na zlepšenie vzdelávania dostať finančný príspevok 1 000 eur. Už dlhší čas máte nápad na zlepšenie v tejto oblasti, ale chýbajú vám prostriedky? Využite šancu a zažiarte so svojím projektom. 

 

Tradičné aj odvážne nápady

Prvým krokom je jasne stanoviť cieľ. Chcete lepšie vybavenie do laboratória? Zišla by sa v telocvični nová podlaha? Chýbajú vám pomôcky na gymnastický krúžok? Alebo túžite pre deti zorganizovať zaujímavé podujatie, ktoré im učivo priblíži pútavou formou? V programe vyhrávajú nielen materiálne projekty, ale aj tie, ktoré sú zamerané na zaujímavé podujatia či aktivity. Deti sa istotne potešia akcii, ktorá im predstaví napríklad históriu či dovtedy trochu nudnú vedu atraktívnym spôsobom.


Projekt môžete prihlásiť do 15. októbra

Termín na prihlásenie projektov je od 2. 9. do 15. 10. 2020. Zapojiť sa a prihlásiť svoj projekt môžu:
•    mimovládne organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, konkrétne občianske združenia, neziskové organizácie a neinvestičné fondy,
•    materské, základné a stredné školy,
•    mestá, obce, vyššie územné celky.


Na www.gestopremesto.sk nájdete jednoduchý prihlasovací formulár. Vyplníte v ňom kontaktné informácie a čo najpresnejšie opíšete, na čo by ste chceli 1 000 eur vynaložiť. Nemusíte sa pritom obávať zbytočných papierovačiek, postup je naozaj jednoduchý.


Rozhodne hlasovanie

V každom zo 49 miest, v ktorých má Raiffeisen banka pobočku, následne správna rada mesta vyberie minimálne 2 a maximálne 5 projektov. O výhercovi budú ľudia rozhodovať online hlasovaním od 1. 11. do 30. 11. 2020. Vašou úlohou bude zmobilizovať sily a prostredníctvom žiakov, webovej stránky školy či sociálnych sietí informovať rodičov aj ďalších ľudí, aby včas odovzdali svoj hlas. Víťaz v každom meste získa finančný dar vo výške 1 000 eur. Víťazný projekt môžu prihlasovatelia zrealizovať do 1 roka od vyhlásenia výsledkov.


Uspejte tentoraz vy!

Filantropický program Gesto pre mesto počas svojej existencie podporil už vyše 800 projektov zameraných na rôzne oblasti od kultúry cez šport až po vzdelávanie. Ak máte nápad, ako skvalitniť vzdelávací proces, neváhajte a prihláste ho. Aj deti vo vašej škôlke, škole alebo krúžku sa môžu tešiť z lepšieho vybavenia, zaujímavého podujatia či podarenej akcie. 


VIAC O PROGRAME GESTO PRE MESTO