Na konci 11 storočia  nášho letopočtu bola Byzantská ríša  ohrozovaná nájazdami turkov, arabov a saracénov . Vtedajší Byzantský cisár  Alexios preto požiadal západných kresťanov o pomoc. Dôvodom bola aj skutočnosť, že miesta, ktoré boli pre kresťanov posvätné  obsadili pohania a ohrozovali aj kresťanských pútnikov do svätej země. Preto pápež  Urban II. Vyzval kresťanov západnej Európy na vojenskú výpravu, ktorá by mala pomôcť byzantskej ríši a získať späť pod svoju správu svätú zem - Jeruzalem a jeho okolie .

1.Krížová výprava - 1096 - 99

Táto výprava bola dosť živelná - zúčastnili sa jej rytieri  ktorí  smerovali na Konštantinopol - kde mali pomôcť byzantskému cisárovi  a dobyť  Jeruzalém. Ale ešte před nimi vyšla neorganizovaná výprava sedliakov , dobrodruhov aj   nadšených chudobných pod vedením Petra bezzemka , ktorí boli však při prvom kontakte so saracénmi boli rozprášení. 
Križiaci prvej výpravy po ťažkých útrapách a krvavých  bojoch prišli do Jeruzaléma . Tu plní nenávisti , vyčerpaní , bezhlavo zmasakrovali tamojších obyvateľov . Podľa záznamov očitého svedka :" zbúrali sme malé hradby a naši rytieri  prenikli hore a saracénov - obrancov města  napdali zblízka kopijami a mečmi. Mnohí naši, ale ešte viacej na ich strane tu našli smrť.  "

K takýmto násilnostiam dochádzalo při križiackych výpravách aj neskôr.

Výsledkom 1. Križiackej výpravy bolo dobytie Jeruzaléma a  založenie kresťannského kráľovstva Jeruzalémskeho  - lenného štátu  s menšími Križiackymi štátmi.

2. Križová výprava 1147 - 1149

O jej uskutočnenie sa zaslúžil hlavne mních  Bernard z Clairvaux  - zakladateľ prísnej rehole trapistov .Presvedčil Francúzskeho a *Nemeckého kráľa aby výpravu podporili . Výprava sa však skončila neúspešne- viaskom  pre nemecko-francúzske vojsko, ktoré turci zničili v niekoľkých bitkách a v roku 1187 bol Jeruzalém pre kresťanov zase stratený.

3. Križiacka výprava 1189-1192

Silné , dobře vyzbrojené vojsko pod vedení Fridricha Barbarosu/ "červená brada"/  vyrazilo naspäť dobyť sväté město. Cestou dobyli mnoho miest a víťazili ,avšak keď starý cisár zahynul  - utopil sa v rieke  - vojsko bez schopného veliteľa už nedokázalo pokračovať v úspešnom dobývaní . Preto anglický kráľ Richard  Levie srdce a francúzsky kráľ Filip II. Uzavreli so sultánom Sladinnom dočasný mier, ktorý pútnikom do Svätej země zabezpečoval nerušený prechod do Jeruzaléma.

4. Križiacka výprava - 1202-1204

Vyhlásil ju pápež Inocent III. Vedenia sa však proti jeho vôli ujali benátčania , ktorí sa chceli predovšetkým obohatiť a tak dobyli a vydrancovali Konštantinopol . Toto plienenie a neúspešnosť Križiackych výprav vzbudilo presvedčenie, že Boh ochráni skôr panny a deti jako ozbrojených bojovníkov. Preto v roku 1212 došlo ku krížovej výprave asi 7000 - 12000 detí - ktoré mali 10-12 rokov. Táto armáda sa však už po ceste rozpadla a zbytok detí prievozníci buď predali do otroctva alebo zajali.

 

5. Krížová výprava 1228-1229

Bol to súkromný podnik Fridricha II  - rímskeho cisára  . Tento jednaním s egyptským sultánom  dosiahol  navrátenie Jeruzaléma do rúk kresťanov . V roku 1244  bola ale táto dohoda zrušená a Jeruzalém znova obsadili Moslimovia.

6. krížová výprava    1248-1254

Je to posledná významnejšia krížová výprava , ktorá bola vedená Ludvikom IX.- francúzskym kráľom, ktorý chcel najprv dobyť egypt a potom svätú zem. Skončila prehrou francúzsekoho vojska při Káhire.

Ludvik v rkoku 1270 podnikol ešte jednu výpravu, ale tá taktiež ztroskotala.

V tomto období bol poslednou baštou  Križiakov Hrad Akkon . Tento R. 1291 padol do rúk moslimov a tak zanikol posledný križiacky štát.

V období krížových výprav vznikali  aj tzv. križiacke rytierske rády - napríklad Johaniti, Templári, Nemeckí rytieri. Na strane moslimov vznikla skupina zvaná hašašíni , ktorá bojovala proti križiakom úkladnými praktikami - zákernými vraždami .

Konečný výsledok križiackych výprav je dosť sporný. Vojenský úspech bol totiž nepatrný v provnaní s vynaloženým úsilím a preliatou krvov počas týchto krusád . Na druhú stranu sa nedá prehliadnuť aj ich svetlá  stránka: výpravy totiž umožnili obohatenie európskej vedy, kultúry a filozofie o poznatky z orientu.