Deliteľnosť číslom 2


Číslo je deliteľné číslom 2 práve vtedy, keď je párne, tzn. na konci cifry je číslo 0, 2, 4, 6, alebo 8.Pr.1. Zisti, či dané čísla sú deliteľné dvomi:


  1. 10


Keďže na konci ne 0, potom dané číslo je deliteľné dvomi 

  1. 23


Na konci sa nenachádza ani jedno z čísel (0,2,4,6,8), teda nie je deliteľné dvomi. 

  1. 1 056


Na konci je 6, potom 1 056 je deliteľné dvomi. 

  1. 59 902


Na konci je 2, potom 59 902 je deliteľné dvomi.
Deliteľnosť číslom 5.


Číslo je deliteľné číslom 5 práve vtedy, keď na konci cifry je číslo 0 alebo 5.


 

Pr.2. Zisti, či dané čísla sú deliteľné piatimi:


  1. 65


Áno, pretože na konci je 5 

  1. 152


Nie, pretože na konci sa nenachádza ani 0a ani 5. 

  1. 650


Áno, na konci je cifra 0
Deliteľnosť číslom 10.


Číslo je deliteľné číslom 10 práve vtedy, keď na konci cifry je číslo 0.


 

Pr.3. Zisti, či dané čísla sú deliteľné desiatimi:


  1. 1 010


Áno, na konci čísla je 0. 

  1. 1001


Nie, na konci čísla nie je 0. 

  1. 105


Nie, na konci čísla nie je 0.