Vypracovala: Mgr. Zuzana Szocsová

 

 

 

Krebsov cykluscitrátový cyklus, cyklus kyseliny citrónovej.

 

Acetylkoenzým A (acetyl-CoA) - zvyšok kyseliny octovej – je produkt, ktorý vzniká odbúravaním glukózy, niektorých aminokyselín a mastných kyselín. (Vo väčšine prípadov vzniká zo sacharidov dekarboxyláciou pyruvátu, z lipidov β-oxidáciou mastných kyselín, alebo z bielkovín odbúravaním uhlíkových zvyškov niektorých aminokyselín.)

V Krebsovom cykle dochádza k odbúravaniu acetylkoenzýmu A na redukované koenzýmy (NADPH + H+, FADH2) a na oxid uhličitý. Oxid uhličitý a redukované koenzýmy – vstupujú do dýchacieho reťazca.

Krebsov cyklus prebieha v mitochondriách (v matrixe). Mitochondrie sú organely, ktoré sa nachádzajú v cytoplazme eukaryotických buniek. Ich funkciou je získavanie energie – takzvaným bunkovým dýchaním – aeróbnou oxidáciou.

 

Krebsov cyklus

 

 1. Citrát vzniká kondenzáciou acetykoenzýmu A, oxalacetátu a vody. Pri tomto procese dochádza k odštiepeniu koenzýmu A.

 2. Dochádza k zmene citrátu na izocitrát.

 3. Dehydrogenácia izocitrátu za vzniku NADPH + H

Dekarboxylácia izocitrátu – pričom vzniká CO2

Zdroj: Mgr. Zuzana Szocsová   vznik 2-oxoglutarátu

 1. Dehydrogenácia 2-oxoglutarátu – (vznik NADPH + H+)

Dekarboxylácia 2-oxoglutarátu – (vznik CO2)

Zdroj: Mgr. Zuzana Szocsová  Koenzým A sa naviaže na produkt za  vzniku sukcinyl-CoA.

 1. Koenzým A a energia makroergickej väzby ATP sa uvoľňuje zo sukcinyl-CoA

Zdroj: Mgr. Zuzana Szocsová  Vzniká sukcinát

 1. Dehydrogenácia sukcinátu – vznik FADH2 vznik fumarátu

 2. Hydratácia fumarátu na malát.

 3. Dehydrogenácia malátu (vznik NADPH + H+)

Zdroj: Mgr. Zuzana Szocsová  Vznik oxalacetátu

 

Schéma Krebsovho cyklu

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Citr%C3%A1tov%C3%BD_cyklus


 

Schéma Krebsovho cyklu 2

Zdroj: http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://users.srobarka.sk/chemia/3roc/cc.jpg&imgrefurl=http://users.srobarka.sk/chemia/stranka_chemie.htm&h=713&w=735&sz=41&tbnid=1UXY8tyG_f0tzM:&tbnh=137&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Dcitratovy%2Bcyklus&zoom=1&q=citratovy+cyklus&hl=sk&usg=__5g9l7mwDfl2Aeie3MuMFVWTYJU0=&sa=X&ei=sOtGTeTYKoTBswbOxoitDg&ved=0CDsQ9QEwBA


 

Sumarizácia Krebsovho cyklu:

 

Bilancia Krebsovho cyklu:

 • 2 molekuly CO2

 • 1 molekula ATP

 • 3 x redukované koenzýmy NADPH + H+

 • 1 x redukovaný koenzým FADH2

(redukované koenzýmy vstupujú do dýchacieho reťazca - tvoria sa pri oxidačných reakciách, odovzdávajú vodíky do dýchacieho reťazca. Pri ich prenose na kyslík sa uvoľní energia, ktorá sa využíva na syntézu ATP.)

 • 2 x dekarboxylácia

 • 4 x dehydrogenácia

 • 1 x substrátová fosforylácia (vytvára sa ATP)

 

 

Význam Krebsovho cyklu:

 

Energeticky bohatých zlúčeniny akými sú ATP, NADH a FADH2 , ktoré vznikajú v Krebsovom cykle sa využívajú pri biosyntéze mnohých iných organických látok.

Živočíchy - hlavný zdroj chemickej energie.

Rastliny - hlavným zdrojom energie najmä v koreňoch, nadzemné orgány získavajú energiu hlavne z fotosyntézy.

Ktorýkoľvek medziprodukt môže byť východiskovou látkou pre syntézu organických zlúčenín.

 

 

Použitá literatúra:

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Citr%C3%A1tov%C3%BD_cyklus

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://users.srobarka.sk/chemia/3roc/cc.jpg&imgrefurl=http://users.srobarka.sk/chemia/stranka_chemie.htm&h=713&w=735&sz=41&tbnid=1UXY8tyG_f0tzM:&tbnh=137&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Dcitratovy%2Bcyklus&zoom=1&q=citratovy+cyklus&hl=sk&usg=__5g9l7mwDfl2Aeie3MuMFVWTYJU0=&sa=X&ei=sOtGTeTYKoTBswbOxoitDg&ved=0CDsQ9QEwBA