Krajina
Zemský povrch je pestrý. Tvoria ho rôzne krajiny, časti zemského povrchu. Pohoria pokryté lesmi sa striedajú s poľami na rovinách alebo sídlami v kotlinách. Krajina sa od miesta k miestu mení.
Krajina sa mení aj v priebehu času. V minulosti, pred príchodom človeka, tvorili krajinu lesy plné zveri, čisté potoky a jazerá. Človek počas stáročí na mnohých miestach odstránil les, postavil domy, továrne, cesty.
Krajina sa mení i v kratších časových obdobiach. Iný vzhľad nás v lete, na jeseň, v zime aj na jar.
Všetky krajiny majú však určité spoločné vlastnosti. Ak sa pozeráme na odkrytú stenu v kameňolome, vidíme, ako vyzerá prierez krajinou . Nad vrstvami kameňa sa nachádza vrstva pôdy. Z nej vyrastajú rastliny, napríklad tráva, byliny alebo stromy. Na povrchu žije množstvo živočíchov. Nad stromami vidieť oblaky, ktoré nás upozorňujú na ovzdušie. 14 Cez kameňolom tečie malý potôčik. Voda je aj v hĺbke, na niektorých miestach vyteká na povrch prameňmi.
Každá krajina, nie len v kameňolome, má tieto časti. Zložky, ktoré tvoria prírodu krajiny sú: horniny, pôdy, vodstvo, rastlinstvo, živočíšstvo a ovzdušie. Zložky krajiny sú navzájom pospájané mnohými vzťahmi - väzbami. Okrem nich sa v krajine ešte nachádzajú ľudia a diela, ktoré vytvorili.