Vypracovala: Mgr. Ivana Loduhová

 

 

Podľa niektorých dôležitých vlastností prvkov (napr. elektrická vodivosť) možno prvky rozdeliť na dve skupiny, na prvky ktoré:

 

vedú elektrický prúd – kovové prvky, skrátene kovy, napr. tuhé železo, tuhý hliník, kvapalná ortuť,

nevedú elektrický prúd – nekovové prvky, skrátene nekovy, napr. plynný kyslík, kvapalný bróm, tuhá síra

 

 

Ortuť

 

 

Hliník

 

 

Približnú hranicu medzi kovmi a nekovmi tvoria polokovy, napr. tuhý bór, tuhý kremík, tuhý arzén, tuhý telúr.

Približne 80% chemických prvkov má v bežných podmienkach kovové vlastnosti, napr. dobrú elektrickú vodivosť, kujnosť, kovový lesk, nepriehľadnosť.

 

Všetky kovové prvky sú v bežných podmienkach tuhé látky ( s výnimkou ortuti, ktorá je kvapalná), kým nekovové prvky sú v bežných podmienkach väčšinou plynné látky.

Nekovové prvky s kovovými prvkami a nekovové prvky navzájom tvoria zlúčeniny, ktoré majú stále zloženie. Kovové prvky navzájom tvoria zmesi s premenlivým zložením, ktoré sa nazývajú zliatiny.

Kovy možno rôzne triediť, napr:

 

podľa hustoty

 

  • ľahké kovy, napr. sodík, horčík, hliník

  • ťažké kovy, napr. železo, meď, olovo

 

podľa teploty tavenia

 

  • ľahkotaviteľné kovy, napr. sodík, cín, olovo.

  • ťažko taviteľné kovy, napr. chróm, molybdén, volfrám,

 

podľa ceny

 

  • drahé kovy, napr. platina, zlato, striebro.