Konštantín Veľký sa narodil 27. februára roku 272. Od roku 306 bol rímskym cisárom. V roku 324 vyhral všetky boje ktoré vypukli po odchode cisára Diokleciána a ríšu opäť zjednotil. Za jeho vlády nebolo kresťanstvo dovolené a kresťanov prenasledovali. Až v roku 313 udelil Milánsky edikt (udelil kresťanstvo v Rímskej ríši). Údajne sa tak stalo keď pred veľkou vojnou alebo bojom pomodlil sa k Bohu aby mu pri bitke pomohol.Konštantín rozdelil Rímsku ríšu na dve časti a to:Západorímska ríša - hlavné mesto Ravenna, jazyk latinčinaVýchodorímska ríša - hlavné mesto Konštantínopol, jazyk gréčtinaKonštantín vychádzal dobre s ostatnými ríšami avšak na sklonku jeho života sa zhoršil vzťah z perzskou ríšou. Obe strany spísali zmluvu že vojna nevznikne avšak roku 333 začalo medzi obidvomi krajinami vznikať napätie ktoré sa snažil zmierniť cisár Konštantín II.V roku 476 Západorímska ríša zaniká. Tento rok sa tiež považuje za skončenie staroveku a začiatok stredoveku.Východorímska ríša pretrvávala ďalej až napokon ju v 14.storočí dobyli Osmania (Turci). Toto storočie sa považuje za koniec stredoveku.