Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné písmeno !

 

Luck***i***na stará mama je spoľahlivá správk***y***ňa zámockého komplexu v našom meste. Susedk***i***na dcéra je veľmi talentovaná bežk***y***ňa, v***y***hrala prvé miesto v celoštátnej bežeckej súťaži. Moja staršia sestra je tiež úspešná športovk***y***ňa - v***y***niká v skoku do diaľk***y***. M***y***slím, že ja som najmilšia babk***i***na vnučka. Moje kamarátk***y*** sú mediálne známe osobnosti: Adela je zástupk***y***ňa riaditeľa na miestnom g***y***mnáziu a Agáta je hovork***y***ňa policajného zboru. Naša ďalšia kamoška – Amália – je tur***i***stická sprievodk***y***ňa. Moja dobrá koleg***y***ňa je dlhoročná dark***y***ňa krv***i***. Včera sa stratila Katk***i***na kniha, no dnes sme ju našli v Hank***i***nej taške – strčila ju tam om***y***lom! Jank***i***na mama je lekárka. Janka hovorí, že lekárk***i***na domácnosť, teda ich domácnosť, je v hroznom stave. V televízi***i*** včera v***y***hlásili meno výherk***y***ne hlavnej cen***y***. Marienk***i***na najob***ľ***úbenejšia rozprávka je o zlej ježibabe, no dostať sa do ježibab***i***nej pece by nechcel nikto z nás.