Prídavné mená na -ig, -isch, -lich

 

Pomocou koncoviek -ig, -isch, -lich sa tvoria prídavné mená z podstatných mien.

 

Pri koncovke –ig sa tvoria prídavné mená, ktoré znamenajú to, čo je v kmeni slova (Nebel –nebelig).

Koncovkou –isch sa tvoria prídavné mená od podstatných mien, ktoré označujú živú bytosť (diebisch, künstlerisch). Koncovka –isch vyjadruje aj druh a spôsob podľa podstatného mena (betrügerisch = wie ein Betrüger). Túto koncovku používame aj pri tvorení prídavných mien od ďalších podstatných mien (grammatisch) a tie znamenajú príslušnosť k podstatnému menu.

Najneutrálnejšou je koncovka – lich, ktorá vyjadruje, že niekto niečo robí (ärztlich, ärgerlich, rühmlich).

Možné sú aj odvodeniny od kmeňov iných kategórií (begreiflich, verletzlich).

V niektorých oblastiach možno podľa koncovky vytvoriť slová s rôznym významom.

Pri časových údajoch možno pomocou koncovky –ig a –lich vytvoriť významovo odlišné slová. Koncovkou -ig vyjadríme trvanie časového úseku a pomocou –lich pravidelné opakovanie (vierzehntägig = vierzehn Tage lang, vierzehntäglich = alle vierzehn Tage).

Koncovka –ig vyjadruje vo všeobecnosti existenciu niečoho (ein verständiger Mensch = ein Mensch, bei dem Verstand vorhanden ist, der etwas versteht).

Tvorenie s  -lich vyjadruje vzťah k tomu, čo označuje podstatné meno (ein verständlicher Text = ein Text, der verstanden werden kann).

 

Pri dvojitom tvorení s –lich a –isch vyjadrujú prídavné mená s -lich príslušnosť k niečomu a prídavné mená na –isch znehodnotenie (bäuerlich, kindlich, dörflich) proti (bäurisch, kindisch, dörfisch).

 

Výnimkou je použitie heimisch (domáci, tunajší) und das völlig anders verwendete heimlich (tajný).

 

Pri dvojitom tvorení launisch/launig je launisch (náladový) znehodnocujúce a launig (gut gelaunt, witzig, humorvoll – dobre naladený, vtipný, humorný).

 

 Zopakujte si:
Ktorou koncovkou vyjadríme zhehodnotenie?
Uveďte rozdiel medzi koncovkou – ig a – lich v časových údajoch.
Čo označujú podstatné mená, od ktorých sa tvorí prídavne meno pomocou koncovky – isch?

Použitá literatúra:
vlastné poznámky