V tejto kapitole sa budeme venovať komunikačným prostriedkom, ktoré vyjadrujú časové údaje a pomôžu nám opýtať sa a porozumieť vetám poukazujúcim na smer a orientáciu v priestore. Táto kapitola je iste veľmi dôležitá pri cestovaní, lebo s časovými a priestorovými údajmi sme konfrontovaní takmer neustále. Pomáhajú nám prísť na správne miesto v správnom čase.


 

Orientácia v priestore:

 

Wo befindet sich.........?

Kde sa nachádza.............?


Es ist nah.

Je to blízko.


Es ist weit.

Je to ďaleko.


Gehen Sie rechts/links.

Choďte doprava/doľava.


Gehen Sie geradeaus.

Choďte rovno.


Zwei Kilometer von hier entfernt.

Dva kilometre odtiaľto.


In der Nähe vom Zentrum.

Neďaleko centra.


Befindet sich in der Stadt der Bahnhof?

Nachádza sa v meste železničná stanica?


Ungefähr zehn Minuten zu Fuß.

Asi desať minút peši.


Vor Ihnen /hinter Ihnen.

Pred vami / za vami.


Richtung Berlin.

Smer Berlín.


 

 

Orientácia v čase:


Wie spät ist es?

Koľko je hodín?


Es ist drei Uhr.

Sú tri hodiny.


Es ist halb sieben.

Je pol siedmej.


Es ist Viertel nach neun.

Je štvrť na desať.


Es ist Viertel vor sechs.

Je trištvrte na šesť.


Wann kommen Sie?

Kedy prídete?


Ich komme um sieben.

Ja prídem o siedmej.


Ich komme am Montag.

Ja prídem v pondelok.


Wann fährt der Bus nach Wien?

Kedy odchádza autobus do Viedne?


Der Zug fährt um halb acht.

Vlak ide o pol ôsmej.


Ich habe genug Zeit.

Mám dosť času.


Nein, ich habe keine Zeit.

Nie, nemám čas.


Das hat noch Zeit.

Tom má ešte čas.


Wie lange?

Ako dlho?


Heute oder Morgen?

Dnes alebo zajtra?


In einer Woche.

O týždeň.


Vor einer Woche.

Pred týždňom.


Vorige Woche.

Minulý týždeň.


Nächste Woche.

Budúci týždeň.


Am Vormittag.

Predpoludním.


Am Nachmittag.

Popoludní..


Am Abend.

Večer.


Gleich.

Hneď.


Seit wann?

Odkedy?Zopakujte si:
1. Opýtajte sa, kde sa nachádza autobusová zastávka!
2. Čo znamená: „gehen Sie geradeaus“?
3. Opýtajte sa, koľko je hodín?
4. Preložte do nemčiny: „Prídem v pondelok.“
5. Povedzte, že nemáte čas!

Použitá literatúra:
Themen aktuell 3 Zertifikatsband
Themen aktuell 2
Kľúč do sveta - nemčina