Nasledujúce vety a slovné spojenia sú určené najmä tým, ktorí sa rozhodli uchádzať o zamestnanie v zahraničí, prípadne pracovať pre zahraničnú firmu na Slovensku. Uvedieme niektoré otázky, ktoré by vám váš budúci zamestnávateľ mohol položiť a možné odpovede na ne. Sú to však len niektoré možností, pri pohovore ich môžete obmeniť a doplniť.


 

Zahájenie pohovoru:

 

Bitte kommen Sie herein.

Poďte ďalej, prosím.


Bitte setzen Sie sich.

Posaďte sa, prosím.


Darf ich Ihnen ..........vorstellen?

Dovoľte, aby som vám predstavil …


Ich möchte etwas näher auf Ihren Lebenslauf eingehen.

Rád by som si podrobnejšie pohovoril o vašom životopise.

 

 

 

Otázky kladené uchádzačom:

 

Warum möchten Sie bei uns arbeiten?

Prečo by ste chceli u nás pracovať?


Was wissen Sie von unserer Firma?

Čo viete o našej firme?


Warum haben Sie sich für diese Stelle beworben?

Prečo ste sa uchádzali o toto miesto?


Sind Sie mit Ihrem Beruf zufrieden?

Ste spokojný so svojím povolaním?


Während Sie bereit eine weitere Fremdsprache zu lernen?

Bol by ste ochotný učiť sa ďalší cudzí jazyk?

 

Wann bestanden Sie Ihre Prüfung als ......... ?

Kedy ste urobili vašu skúšku z .........?


Was würden Sie machen, wenn........?

Čo by ste robili, keby......?


Welche besonderen Talente können Sie uns anbieten?

Aké zvláštne schopnosti nám môžete ponúknuť?

 

Wie stellen Sie sich Ihr Arbeitsfeld in unserem Unternehmen vor?

Aký druh práce si predstavujete, že budete pre nás robiť?

 

Welche Gehaltsvorstellungen haben Sie?

Aký plat by ste si predstavovali?


Welche Position wolle Sie in 5 Jahren haben?

Na akej pozícii by ste chceli robiť o 5 rokov?

 

Wie planen Sie Ihre Karierenvorstellungen zu verwirklichen?

Ako chcete dosiahnuť svoje ciele v zamestnaní?

 

Seit wann arbeiten Sie in Ihrem Beruf?

Od kedy pracujete vo vašom povolaní?


Wo wohnen Sie jetzt?

Kde teraz bývate?


Haben Sie eine Familie?

Máte rodinu?


Wann können Sie Ihre Stelle antreten?

Kedy môžete nastúpiť do práce?