Kométy a meteory

Meteory sú krátke, jasné stopy na oblohe. Meteorit je asteroid, ktorý narazí na Zem. Vzniknú vtedy, keď zrniečka prachu z vesmíru zhoria vo vzduchu, ktorý je okolo Zeme. Asteroidy sú oveľa väčšie kusy skál. Medzi Marsom a Jupiterom sú milióny asteroido, ktoré obiehajú akolo Slnka. Kométy sú zo skál, z ľadu alebo prachu. Keď sa priblížia k Slnku môžu mať žiariaci chvost.

Ľudia volajú meteory aj padajúcimi hviezdami. Môžu to byť kúsky asteroidov alebo kométy.

Keď sa meteor dostane do zemskej atmosféry zhorí. Na sekundu alebo na dve zanechá žiariacu stopu.

Ceres je najväčší známy asteroid. Meria v priemere asi 1000 kilometrov.

Kométy sa podobajú špinavým snehovým guliam. Tvorí ich zmrznutý oxid uhličitý, metán a voda s primiešaným prachom a rôznymi nerastnými agregátmi. Tieto agregáty držia spolu len vďaka vlastnej gravitácii. Keď sa približujú k Slnku, ľad sa topí a z prachu a plynov sa tvorí chvost. Hlava kométy je iba niekoľko kilometrov široká zato chvost môže mať dlhý milióny kilometrov. Kométy majú obyčajne dlhé slučkovité dráhy. Ich chvost smeruje vždy od Slnka.