1. Príklad

Miško má 5 modelov ťahačov s maximálnymi hmotnosťami návesov 16 ton, 14 ton, 12 ton, 10 ton a 8 ton, ako aj 6 rôznych modelov návesov s hmotnosťami 15 ton, 13 ton, 11 ton, 9 ton, 7 ton a 5 ton.

Koľko rozmanitých súprav ťahača a návesu môže zostaviť?
A: 30     B: 11     C: 20     D: 15     E: 21

 

2. Príklad

V televíznej súťaži účinkovalo 5 hráčov. Pravdepodobnosť, že sa všetci narodili v rôznych znameniach zverokruhu je:

A: 0,26     B: 0,3     C: 0,34     D: 0,38     E: 0,42

 

3. Príklad

Priemerná hmotnosť žiakov 7. triedy je 48 kg. Ak by sa započítala aj hmotnosť učiteľa matematiky,ktorá je 90 kg, stúpla by priemerná hmotnosť na 50 kg. Z toho sa dá usúdiť, že v 7. treede je:

A: 22 žiakov     B: 20 žiakov     C: 24 žiakov     D: 25 žiakov     E: Nedá sa vypočítať

 

4. Príklad

Dvojičky Mirka a Martinka spolu s Dagmarou, Petrom a Ľudom sa chceli vyfotografovať. Nevedeli, ako sa majú postaviť. Fotografl spnil podmienku dvojičiek, že chcú stáť vedľa seba. Peter a Ľudo si povedali, že na tejto fotografii vedľa seba stáť nebudú.

Určite, koľko snímok by musel urobiť fotograf, aby zachytil všetky možnosti a splnil podmienky úlohy?

 

5. Príklad

Danú sú úsečky s dĺžkami 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm. Koľko trojuholníkov s rôznymi dĺžkami strán možno zostrojiť, ak použijeme vždy všetky úsečky?

 

6. Príklad

Janka si uložila 1 000 eur do banky. Bnka jej pripíše za každý rok úrok vo výške 5 % z istiny, ktorú mala ten rok na účte. Ak si Janka úroky nevyberie, koľko eur bude mať na účte

a) o 3 roky?
b) o 5 rokov?

 

7. Príklad

V tombole sa predalo všetkých 100 lístkov, ktoré sú očíslované od 1 do 100. Janko si kúpil všetky lístky, na ktorých bola číslica 6.

Aká je pravdepodobnosť, že vyhrá prvú cenu?

 

8. Príklad

V telocvični je trikrát viac detí ako dospelých. Priemerný vek dospelých je 44 rokov.

Aký je priemerný vek detí, ak celkový priemerný vek všetkých v telocvični je 20 rokov?

 

 9. Príklad

 Výsledky písomky z matematiky boli takéto: päť jednotiek, osem dvojok, jedenásť trojok, dve štvorky a jedna päťka.

Určite relatívne početnosti, vyjadrite v percentách počty jednotlivých známok a nakoniec vypočítajte priemer triedy.

Riešenia:

1. Príklad
C

 

2. Príklad

D

 

3. Príklad

B

 

4. Príklad

Snímok je spolu 24.

 

5. Príklad

18 trojuholníkov.

 

6. Príklad

A) 1 157,63 eur
B) 1 276,28 eur

 

7. Príklad

19/100

 

8. Príklad

Priemerný vek detí je 12 rokov.

 

9. Príklad

Jednotky 5/27, 18,52%;
dvojky 8/27, 29,63 %;
trojky 11/27, 40,74 %;
štvorky 2/27, 7,41 %
päťky 1/27, 3,70 %.
Priemer triedy je 2,48.

 

Použitá literatúra:

Hrdina Ľ. - Kosper F. - Maxian, M.: Matematika v príkladoch. Bratislava: SPN, Prvé vydanie, 2010.

Koreňová L.: Zvládni prijímacie skúšky z matematiky na stredné školy - ľahšie a úspešnejšie. Bratislava: AKTUELL, 2007.