silné – brúsiť

Das Glas wird geschliffen.

Sklo sa brúsi.

 

 

  1. Slabé a silné tvary stoja popri sebe, sloveso so slabým tvarom je prechodné, často faktitívne a v perfekte má pomocné sloveso haben, sloveso so silným tvarom označuje stav, je bezpredmetové a  v perfekte má sein.

Sloveso erschrecken

 

slabé – vyľakať

Das Auto hat das Kind erschreckt.

Auto vyľakalo dieťa.

silné – zľaknúť sa

Das Kind ist vor dem Auto erschrocken.

Dieťa sa naľakalo auta.

 

Sloveso stecken

 

slabé – strčiť

Er steckte die Hand ins Feuer.

Strčil ruku do ohňa.

silné – zostať

Der Schlüssel stak im Schloss.

Kľúč zostal v zámke.

 

Sloveso hängen

 

slabé – vešať

Ich hängte das Bild an die Wand.

Zavesil som obraz na stenu.

silné – visieť

Das Bild hing an der Wand.

Obraz visel na stene.

 

Je potrebné rozlišovať dvojice slovies, z ktorých pôvodné je neprechodné a silné a odvodené je prechodné a slabé.

 

Napr.

fallen – padnúť

fällen – zostať

 

verschwinden – zmiznúť

verschwenden – premárniť

 

sitzen – sedieť

sich setzen – posadiť sa

 

Kontrolne otázky:

  1. Do akých skupín môžeme rozdeliť slovesá, ktoré majú popri silných i slabé tvary?

  2. Ktorý tvar vyjadruje pôvodný význam slovesa?

  3. Uveďte príklad slovesa, u ktorého slabé a silné tvary majú rozdielny význam!

  4. Uveďte príklad, kedy slabé a silné tvary stoja popri sebe bez významového rozdielu!

  5. Uveďte príklad dvojice, kde prvé sloveso je pôvodné (silné) a druhé je odvodené (slabé)!

 

Použitá literatúra:

  • Príručná gramatika nemčiny

  • Themen aktuell 2

  • Zmaturuj z nemeckého jazyka