Hlavná myšlienka: 
Láska vlkov k ľudskému mláďaťu

Jedného horúceho dňa sa otec Vlk zobudil z odpočinku a chcel sa vybrať na lov. Matka vlčica ležala opretá o svoje štyri mláďatá.
Potom sa vybrali na lov. Stretli sa so šakalom Tabakim, ktorý hľadal potravu. Tabaki im povedal, že tiger Šer-Chán zmenil ležovisko. Ked sa otec Vlk vybral na lov, cítil,že v kríkoch niečo zašuchotalo. Rozbehol sa a skočil na miesto, kde bolo malé dieťa. Bolo to ľudské mláďa. Vlčica ešte nikdy predtým ľudské mláďa nevidela. Vlk opatrne preniesol mláďa v pysku. Večer prišiel k vlkom tiger Šer-Chán , ktorý chcel zobrať ľudské mláďa. Otec Vlk Šer-Chánovi ľudské mláďa nedal.  Musel však oznámiť svorke, že  má ľudské mláďa. Otec Vlk a matka Vlčica museli ísť s Mauglím  na Poradnú skalu. Na skale ležal veľký sivý vlk Akela, ktorý bol vodcom svorky. Maugliho si všetci vlci prezerali. Akela sa pýtal vlkov, že kto sa prihovorí za Maugliho. Zrazu sa zdvihol hnedý medved Balu a neskôr čierny leopard Bagíra. Ľudské mláďa museli vlci vykúpiť. Maugliho však nakoniec prijali do svorky. Maugli rástol a otec Vlk ho učil svojmu remeslu a Maugli chodieval na zhromaždenie svorky. Matka Vlčica Maugliho varovala, že Šer-Chánovi sa nedá veriť. Leopard Bagíra hovoril, že aj on má znak po obojku, lebo sa narodil medzi ľudmi. Bagíra pripominal Mauglímu, že je ľudské mláďa. Hovoril mu, že sa musí vrátiť domov. Bagíra kázal Mauglimu, aby doniesol červený kvet. Červený kvet bol oheň. Maugli  sa vybral hľadať červený kvet. V húštine začul cvaknutie zubov, ktoré pomaly slablo. Mauglí zobrl dedinčanom pahrebu s ohňom. Ráno sa stretol s Bagírom. Mauglí ležal celý deň pri ohni. Akela ležal vedľa skaly, čo značilo že miesto  vodcu je voľné. Šer-Chán chcel,  aby mu vlci  dali Maugliho.  Akela bol s Mauglim priateľ, preto povedal, že Maugli je mu ako brat. Väčšina vlkov vo svorke chcela, aby Maugli odišiel. Bagira povedal Mauglimu, že všetko je v jeho rukách. Maugli hodil misu s ohňom na zem. Vlčia svorka sa plameňom uhýbala. Maugli im povedal,že su psi a , že odíde k ľudom. Chcel si ešte vyrovnať dlh so Šer-Chánom , preto ho zasiahol ohňom. Zrazu sa Maugli rozplakal, lebo mu bolo smutno. Pobral sa k otcovi Vlkovi a matke Vlčici, aby sa rozlúčili. Vlk a vlčica sa dohodli, že sa stretnú na úpätí vŕšku. Maugli im sľúbil, že tam príde.
Maugli sa rozlúčil a pomaly išiel k ľudom. Ked Maugli kráčal dolu vŕškom  stretol sa so záhadnými bytosťami, čo sa nazývajú ľudia.