Vo francúzštine existujú štyri spôsoby tvorenia otázok:


  1. Zvýšením hlasu na konci opytovacej vety (intonáciou):


Tu vas au cinéma? - Ideš do kina?


 

  1. Výrazom est-ce que… :


Est-ce que tu vas au cinéma? - Ideš do kina?


 

  1. Výmenou poradia slovesa a podmetu (inverzioiu):


Vas-tu au cinéma? - Ideš do kina?

Va-t-il* venir avec nous? - Má (on) v úmysle ísť s nami?


 

* Niekedy sa pre uľahčenie výslovnosti pridáva -t medzi dve samohlásky:


A-t-il parlé au prof? - Hovoril s učiteľom?

Que pense-t-elle? - Čo si ona myslí?  1. Použitím opytovacích zámen:


  1. Qui – Kto


Qui t’a dit ça? - Kto ti to povedal?

Avec qui y vas-tu? - S kým tam ideš?

Qui est-ce qui vient ce soir? - Kto dnes večer príde?

Qui est-ce que tu as invité? - Koho si pozval?  1. Que (qu’)/quoi – Čo


Que désirez-vous? – Čo si želáte?

Qu’as-tu acheté? - Čo si kúpil?

Qu’est-ce qu’il t’a dit? - Čo ti povedal?

C’est quoi? - Čo je to?

Avec quoi on mange ça? - S čím to ješ?