Úlohy:

1) Akú kinetickú energiu má kameň s hmotnosťou 1,0kg, ktorý padá voľným pádom 5 s od začiatku pohybu?   [1,25 kJ]

2) Automobil s hmotnosťou 1 t, ktorý má rýchlosť 54 km.h-1 vzhľadom na vodorovnú vozovku, po ktorej ide, zabrzdí na dráhe 30m. Aká veľká priemerná brzdiaca sila naň pôsobila?   [3,75 kN]

3) Rýchlik s hmotnosťou 400 t zväčšil svoju rýchlosť z 36 km.h-1 na 90 km.h-1 vzhľadom na povrch Zeme. Určite prírastok jeho kinetickej energie.   [105 MJ]


 

Použitá literatúra:

Vachek, Bednařík – Fyzika pre 1.ročník gymnázií

Koubek, Šabo – Fyzika pre 1. ročník gymnázií