Úloha 1) Čítanie z grafu

 

a) za 10 s, b) 12,5 km/h

c) prvých 10 s sa pohybuje teleso rovnomerne zrýchlene so zrýchlením a = ∆v/∆t =(15.1000/3600) ms-1 / 10s = 0,42 ms-2, potom rovnomerne rýchlosťou 15 km/h, potom od 100 sekundy rovnomerne spomaľuje 20 s na rýchlosť 10 km/h.

d) rovnomerne zrýchlený pohyb: v = at, s = 1/2at2, a = konšt = 0,42 ms-2

rovnomerný pohyb: v = 15 km/h, s = vt, a = 0

 

rovnomerne spomalený v = vo - at, s = vot - 1/2at2,

a = konšt = ∆v/∆t = (5.1000/3600)ms-2/20s = 0,07ms-2

 

e) pohyb cyklistu


2) Riešenie príkladu:

 

t = 4s                                    s = 1/2gt2

g = 9,81 ms-2                                  s = 1/2 . 9,81. 42 = 78,5 m

 

s = ? m                                 v = gt = 4 . 9,81 = 39,2 ms-1

v = ? ms-1

 

Odpoveď: Teleso padalo z výšky 7805 m a pri dopade malo rýchlosť 39,2 ms-1.


 

Použitá literatúra:

Fyzika pre 1.ročník gymnázií, Jaroslav Vachek a kol.


Zdroje obrázkov:

http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/cvicenia/pc1-3.html

Fyzika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Ľubica Morková