Z dôvodu zachovania rozmanitosti podmienok a jednotlivých foriem života bolo potrebné na Slovensku vytvoriť zákon o ochrane prírody a krajiny. Ochranu prírody a krajiny zabezpečuje Zákon NR SR o ochrane prírody a krajiny. Na Slovensku sú vyhlásené niektoré územia za chránené.

 

Chránené územia sú rozdelené do jednotlivých kategórií:

 

 • národný park,

 • chránená krajinná oblasť,

 • chránený areál,

 • prírodná rezervácia,

 • prírodná pamiatka.


 

Národný park

 

Národné parky sú najvýznamnejším prírodným dedičstvom. Národný park je pomerne veľké územie, v ktorom sa nachádzajú:

 

 

 • ekosystémy nezmenené ľudskými zásahmi,

 • jedinečné a prirodzené krajinné štruktúry.

 

 

Medzi slovenské národné parky patrí:

 

 1.  Tatranský národný park,
 2. Pieninský národný park
 3. Národný park Nízke Tatry,
 4. Národný park Malá Fatra,
 5. Národný park Slovenský raj,
 6. Národný park Muránska planina,
 7. Národný park Poloniny,
 8. Národný park Veľká Fatra,
 9. Národný park Slovenský kras. 

 

 

1. Tatranský národný park

 

Tatranský národný park je našim najstarším národným parkom. Bol založený v roku 1948. Nachádza sa v našom najvyššom pohorí, v Tatrách. Bol založený z dôvodu nutnosti ochrany Západných a Východných Tatier. Nachádzajú sa tu rozmanité druhy živočíchov a rastlinstva, mnoho endemitov – rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa len na tomto území, napríklad tatranské kamzíky a svište.

 

 

Zdroj:http://en.wikipedia.org/wiki/TANAP

Tatranský národný park – TANAP


 

 

2. Pieninský národný park

 

Pieninský národný park je našim najmenším národným parkom. Bol založený v roku 1967. Nachádza sa v pohorí Pieniny na severnom Slovensku pri poľských hraniciach. Preteká ním rieka Dunajec, známa ako raftingová a turistická oblasť, s možnosťou splavovania na pltiach.


Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pieniny_National_Park?uselang=cs

Pieninský národný park, rieka Dunajec


 

 

3. Národný park Nízke Tatry

 

Národný park Nízke Tatry je svojou rozlohou najväčším slovenským národným parkom. Rozprestiera sa na strednom Slovensku. Bol založený v roku 1978. Chráni celé územie Nízkych Tatier. Nachádzajú sa tu známe jaskyne, napríklad Demänovská jaskyňa Slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Važecká jaskyňa.


Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:%C4%8Eumbierske_Tatry?uselang=sk

Národný park Nízke Tatry 

4. Národný park Malá Fatra

 

Národný park Malá Fatra sa rozprestiera na severnom Slovensku. Chráni prírodu severnej časti pohoria Malá Fatra. Park bol založený v roku 1988.


Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Fatra

Národný park Malá Fatra 

5. Národný park Slovenský raj

 

Národný park Slovenský raj sa rozprestiera na východnom Slovensku, v oblasti nazývanej Spiš. Bol založený v roku 1988 na území severnej časti Slovenského rudohoria. Je známy svojimi prírodnými rezerváciami a prírodnými pamiatkami. Známe sú aj jaskyne, napríklad Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá je zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.