Na územie Slovenska zasahujú dve časti rozľahlého pohoria Karpát. Západné Karpaty , ktoré zaberajú večšinu povrchu našej vlasti , a Východné Karpaty.

Západné Karpaty sa členia na dve odlišné pásma – na Vonkajšie a Vnútorné Západné Karpaty.

Vonkajšie Západné Karpaty sa tiahnu od Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny na západe po Ľubovniansku vrchovinu a Čergov na východe. Tvoria ich prevažne hraničné pohoria na západe s Moravou a na severe s Poľskom.Zaraďují sa do nich tieto významnejšie pohoria a kotliny : Biele Karpaty , Považské Podolie, Javorníky , Beskydy, Oravská kotlina, Spišská Magura , Levočské vrchy a i.

Vonkajšie Západné Karpaty sú menej nápadné svojimi povrchovými tvarmi, vzhľadom a stavbou sú jednotvárnejšie.Spôsobuje to flyš , ktorý tvorí toto pásmo. Največšiu nadmorskú výšku dosahujú pieskovým vrchom v Oravských Beskydách (Babia hora, 1725m.n.m.). Doliny utvárajú prevažne ílovce (dolina Kysuce , Vláry a i.).

Vnútorné Západné Karpaty sa skladajú z 39 povrchových celkov.Každý z nich je niečim svojrázny , ale napriek tomu ich možno podľa geologickej stavby a vzhľadu rozdeliť do štyroch skupín : 1.jadrové pohoria , 2. sopečné pohoria , 3. Slovenské Rudohorie a 4.karpatské kotliny a podolia.Turisti najviac vyhľadávajú jadrové pohoria. V sopečných pohoriach sú največšie zásoby vzácnych kovov.Slovenské Rudohorie je najzalesnenejšia oblasť Slovenska.Medzi týmito pohoriami sú doliny a kotliny , ktoré ich oddeľujú.V nich sa sústreďuje činnosť človeka.Najrozľahlejšia a najpočetnejšia je skupina jadrových pohorí.Patria do nej Malé Karpaty , Považský Inovec , Strážovské vrchy,Súľovské vrchy , Malá Fatra , Žiar, Veľká Fatra Chočsk´´e vrchy, Tribeč,Nízke Tatry,Tatry Branisko.Sopečné pohoria sú najmladšie.Nachádzajú sa južnejsšie od jadrových pohorí.