Vypracovala: Juráková Beata

 

 

Как ты помогáешь дóма?

Ako doma pomáhaš?

 

 

Často pomáhame mame.

Ja kupujem mlieko, chlieb, maslo, syr, zeleninu. Moja sestra Soňa upratuje izby.

Mama pripravuje večeru. Čistí zemiaky. Aj otec je v kuchyni. Číta si nahlas noviny. Mama ho počúva.

 

 

Niekedy s otcom perieme, vysávame.

 

 

 

Večeriame o šiestej.

Po večeri so Soňou umývame riad.

Potom sa učíme.

 

 

Нóвые словá:

 

 

 

Переведите:

 

 

 

 

Запóмните:

 

 

 

Úlohy:

 

1. Ответьте на вопросы:

 

 

2.

 

3. Preložte:

 

 

 

Použitá literatúra:

 

1. Kováčiková, E. a Glendová, V.: Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002

2. Kováčiková, E. a kol.: Ruský jazyk pre 5. ročník základnej školy, SPN, Bratislava 1982

 

Obrazové materiály:

Kováčiková, E. a kol.: Ruský jazyk pre 5. ročník základnej školy, SPN, Bratislava 1982