BANGLADÉŠ


Bangladéšska ľudová republika (Gana pradžatantri Bangladeš)

 

 

 

 

 

rozloha

počet obyvateľov

hustota zaľudnenia

hlavné mesto

úradný jazyk

143 998 km²

141 822 000

984,9  ob./km²

Dháka

bengálčina


http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:National_emblem_of_Bangladesh.svg

štátny znak

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Bangladesh.svg

štátna vlajka


 

Poloha

 

Bangladéš je štát v južnej Ázii. Leží pri pobreží Bengálskeho zálivu Indického oceánu (bývalý Východný Pakistan). Susedí s Indiou a Mjanmarskom.

http://www.online-utility.org/image/gallery.jsp?title=Maps+of+Bangladesh

 

 

Prírodné pomery

 

Geografia a geológia

Väčšinu územia krajiny tvorí úrodná Bengálska nížina, ktorej južnú časť tvoria rozsiahle močaristé delty riek Ganga a Brahmaputra. Ak by sa hladina oceánov zdvihla o 1 m, polovica územia Bangladéšu by zostala pod vodou. Nížinu obklopuje zo severu úpätie pohoria Khasi. Najvyšším bodom je hora Keokradong s výškou 1 230 m.


 

Vodstvo

 

Najdôležitejšími riekami sú Ganga (miestny názov Padma), Brahmaputra (miestny názov hlavného ramena Jamuna) a Meghna. Tieto majú veľký počet prítokov a ich delty tvoria rozsiahle mokrade na Bengálskej nížine. Hranicu Bangladéšu pretínajú rieky na 58 miestach.


 

Podnebie

 

Podnebie je tropické. Mierna zima trvá od októbra do marca. Horúce sparné leto zasa od marca do júna. Teplé a daždivé monzúnové obdobie trvá od júna do októbra. Vtedy spadne v krajine najviac zrážok. Skoro každý rok nastane nejaká prírodná katastrofa ako povodne, tropické búrky, tornáda alebo cunami.

http://www.newsecuritybeat.org/author/mkugelman/#.UcmC9tiZiSo


 

Rastlinstvo

 

V tropických lesoch rastú niektoré druhy paliem a tropické opadavé stromy a kríky, v južných oblastiach nájdete porasty mangrovníkov a impozantné palmové háje, horské úpätia pokrývajú škoricovníky (Cinnamomum zeylanicum), slivky (Prunus sp.), brezy (Betula pendula) a orechy (Juglans regia).


 

Živočíšstvo

Vo voľnej prírode môžete bežne vidieť antilopu tibetskú (Pantholops hodgsonii), známu tiež ako čiro a ovcu modrú (Psedois nayaur), známu ako bharal, medveďa pyskatého (Melursus urinus), bengálsky (alebo indický) poddruh tigra džungľového (Panthera tigris tigris), jelene, nosorožce indické (Rhinoceros unicornis), slony indické (Elephas maximus), vlky (Canis lupus), kujony indické (Cuon alpinus), známe ako červený pes alebo dhole, šakaly zlaté (Canis aureus) a gazely. Krajina je rovnako domovom hneď niekoľkých druhov opíc, predovšetkým makakov (Macaca sp.) a hulmanov posvätných (Semnopithecus entellus). V deltách Gangy a Brahmaputry sa darí vodným vtákom, kačiciam a divým husiam, krokodílom rybám a krabom a v niektorých miestach dokonca i delfínom. V Bangladéši žije takmer 240 druhov hadov, z toho 50 je jedovatých. Najčastejšie sa vyskytuje kobra indická (Naja naja) a veľhad kráľovský (Boa constrictor).


 

Ochrana prírody

 

Sundarban je močaristé pobrežie tvorené prevažne džungľou. Tu nájdeme najrozsiahlejšie mangrovové porasty na svete oplývajúce bohatou biodiverzitou, tu žije tiger bengálsky. V roku 1997 bola oblasť vyhlásená za vysoko ohrozenú a robia sa opatrenia na jej záchranu.


 

 

Socio-ekonomické pomery

História

 

Po rozdelení Britskej Indie roku 1947 vznikol Pakistan, ten pozostával z dvoch oddelených častí: Západného a Východného Pakistanu (bývalé Východné Bengálsko). Východné Bengálsko sa od počiatku snažilo o oddelenie od Západného. Separatistické tendencie podporovala India. Výsledkom bolo vyhlásenie samostatnosti v roku 1971 a krajina prijala meno Bangladéš. Po neúspešnej indicko-pakistanskej vojne bola nútená západná časť Pakistanu nastolený stav akceptovať. Bangladéš je však od svojho vzniku zmietaný nestabilitou a vojenskými prevratmi. Krajina je preľudnená a to prispieva tiež k jej nestabilite. Prvé slobodné voľby sa v krajine uskutočnili v roku 1991, avšak od roku 1995 opozícia bojkotuje činnosť parlamentu.

 

 

Obyvateľstvo

 

Drvivú väčšinu obyvateľstva tvoria Bengálci. 87% sú moslimovia, asi 12% hinduisti. Bangladéš má najväčšiu hustotu obyvateľstva na svete.


 

Územné členenie

 

Krajina sa delí na 7 oblastí (bibhága), ktoré sú pomenované podľa správneho strediska.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bangladesh_divisions_english.png


 

Hospodárstvo 

Bangladéš je jednou z najchudobnejších krajín sveta. Časté povodne a iné prírodné katastrofy, ktorých je tu za rok najviac na svete, vplývajú veľmi nepriaznivo na poľnohospodárstvo, preto vznikajú hladomory. Napriek tomu, že riečne náplavy a tropické podnebie umožňujú až dve – tri úrody za rok. Pestuje sa ryža, juta, bavlník, koreniny (kurkuma, chili), cesnak. Z priemyselných odvetví je rozvinutejšia textilná výroba (juta, bavlna). Živočíšna výroba je orientovaná na chov hovädzieho dobytku, byvolov a hydiny, ale táto oblasť hospodárstva nie je veľmi významná. Ďalšou zložkou hospodárskej činnosti je rybolov. Krajina je chudobná na nerastné suroviny, má však zásoby zemného plynu. Bangladéšom preteká množstvo riek a preto je tu veľmi významná lodná doprava.Zopakujte si:
1. Lokalizujte Bangladéš.
2. Opíšte prírodné pomery Bangladéša.
3. Aké je hospodárstvo krajiny?

Použitá literatúra:
Kol.; 2004: The Illustrated World Atlas, Weldon Owen Pty Ltd.
H.; Hilbert, 2001: Biogeografia, UMB FPV KKE
www.wikipedia.com

Zdroje obrazkov:
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:National_emblem_of_Bangladesh.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Bangladesh.svg
http://www.online-utility.org/image/gallery.jsp?title=Maps+of+Bangladesh
http://www.newsecuritybeat.org/author/mkugelman/#.UcmC9tiZiSo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bangladesh_divisions_english.png