Južná Amerika
Nad západným pobrežím Južnej Ameriky sa týčia štíty Ánd.Tvoria prirodzenú hradbu málo obývaného vnútrozemného kontinentu,na ktorom sa rozprestierajú dažďové pralesy.Väčšina obyvateľov žije na pobreží.Z krajín Južnej Ameriky má najväčšiu rozlohu i najväčší počet obyvateľov Brazília.Zaberá viac ako polovicu územia celého kontinentu a žije tam polovica jeho obyvateľov. Jadrom juhoamerického kontinentu sú masy starých hornín,z ktorých pozostáva Guyanská a Brazílska vysočina.Andy tvoria pevnú chrbticu kontinentu.Je to pomerne mladé horstvo,ktoré sa vytvorilo pri zrážke pevninských blokov.Najväčšími riekami Južnej Ameriky sú Parana a Amazonka. V 17.storočí španielski a portugalskí dobyvatelia nárokovali väčšinu juhoamerických území.Brazílčania hovoria po portugalsky,zatiaľ čo vo väčšine ostatných krajín sa používa španielčina.Niektoré komunity domorodého obyvateľstva obývajú amazonské dažďové pralesy. Obyvatelia Mnohé krajiny Južnej Ameriky majú podobný charakter osídlenia.Najviac obyvateľov žije na pobreží.Sao Paulo je tretím najväčším mestom na svete. Životná úroveň V Južnej Amerike je mnoho rozdielov v životnej úrovni obyvateľstva.Bohatstvo Argentíny a jej výkonné hospodárstvo spôsobili,že životná úroveň je vyššia nad životnou úrovňou iných štátov. Medzi vysokými vrchmi Ánd sú mnohé sopky.Andy sa tiahnu po celom kontinente.Amazonka preteká cez geologickú zníženinu na severe kontinentu.Kľúčovou cestnou komunikáciou je Panamerická diaľnica.