Podnebie

 

  • Pozdĺž pobrežia Atlantického oceána sa nachádza veľmi suchá krajina.

  • Vo východnej a južnej časti južnej Afriky je subtropické podnebie.

  • Vo východnej časti tejto oblasti vlhký letný monzún prináša dostatok zrážok.


 

 

Obyvateľstvo

 

Južná Afrika má v porovnaní so strednou a severnou Afrikou najmenší počet obyvateľov. Hustota zaľudnenia je veľmi nízka.

 

Najviac obyvateľov žije v južnej a juhovýchodnej časti oblasti, kde je príjemné subtropické podnebie. V tejto časti sú vybudované najväčšie a moderné mestá – Johannesburg, Kapské Mesto, Pretória, Harare, Maputo.

 

Väčšia časť obyvateľov žije na vidieku, kde vládne chudoba.

 

V južnej Afrike sa obyvatelia dorozumievajú viacerými jazykmi, najčastejšie používajú angličtinu, portugalčinu, afrikánčinu a rôzne domáce jazyky.

 

 

zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Johannesburg?uselang=sk

Johannesburg – najľudnatejšie mesto Juhoafrickej republiky

 Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cape_Town?uselang=sk

Kapské mesto – tretie najväčšie mesto Juhoafrickej republiky

 


 

 

Hospodárstvo

 

 Základné údaje:

 

 

  • Hospodársky najvyspelejším štátom južnej Afriky a celej Afriky je Juhoafrická republika.

  • Hospodárstvo Juhoafrickej republiky je založené najmä na priemyselnej výrobe.

  • V Juhoafrickej republike sa ťaží zlato, diamanty, pestuje sa ovocie, chovajú sa zvieratá, vyrábajú sa stroje a dopravné prostriedky.

  • Ostatné štáty južnej Afriky sú menej vyspelé a chudobnejšie.

  • Turistov lákajú rekreačné strediská v Juhoafrickej republike a safari zájazdy.

 Použitá literatúra:
Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2010. s. 44 – 49.

Zdroje obrazkov:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Afrika
http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Falls
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Johannesburg?uselang=sk
http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Malawi
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cape_Town?uselang=sk