Zambijská republika(Republic of Zambia)


rozloha

počet obyvateľov

hustota zaľudnenia

hlavné mesto

úradný jazyk

752 618 km²

11 668 000

15,5  ob./km²

Lusaka

angličtina


 

petrovic

                štátny znak                                                  štátna vlajka


 

 

Poloha

Zambia je juhoafrický štát susediaci s Demokratickou republikou Kongo, Angolou, Malawi, Zimbabewe, Mozambikom, Tanzániou a Namíbiou.


http://en.wikipedia.org/wiki/File:LocationZambia.svg

 

 

 

Prírodné pomery

Geografia a geológia

Väčšina územia krajiny je tvorená rozsiahlymi zvlnenými náhornými plošinami položenými na prastarých horninách Afrického štítu. Plošiny Katanga, Zambezi a Lundaležia vo výškach 900 až 1 500 m n. m. Najnižšie miesto krajiny leží na rieke Zambezi na hraniciach s Mozambikom vo výške 329 m n. m., najvyššie miesto je v pohorí Mafinga Hills vo výške 2 301 m n. m. V priemere najvyšším pohorím je Muchinga (vrch Mabyola 1 848 m n. m.). Na juhovýchode plošiny klesajú do kaňonu Zambezi a na juhozápade klesajú do nížiny Kalahari.


Vodstvo

Na území Zambie sú rozsiahle bažiny. Na severe sa nachádzajú v okolí jazier MweruBanweulu a na západe v okolí rieky Zambezi. Do územia Zambie zasahuje tiež niekoľko veľkých jazier, napríklad časť jazera Tanganika, alebo časť jazera Mweru. Väčšinu územia krajiny odvodňuje rieka Zambezi, ktorá patrí k úmoriu Indického oceána. Zhruba tretina územia krajiny patrí k povodiu rieky Kongo, ktorej najjužnejšie pramene sa nachádzajú práve v Zambii. Medzi zaujímavosti krajiny patria nepochybne vodopády, najznámejšími sú Viktóriine vodopády na rieke Zambezi, ktoré sú 1 700 m dlhé a necelých 100 m hlboké. Významnými sú aj vodopády Ngonye.


Podnebie

Podnebie v krajine je tropické, striedajú sa dve, respektíve tri ročné obdobia. Obdobie dažďovtrvá od novembra do marca. Obdobie sucha môžeme rozdeliť na chladné, ktoré trvá od mája do augusta a na horúce v septembri a októbri. Priemerné teploty sa pohybujú od 16 ºC v júli do 24 ºC v októbri. Priemerné ročné úhrny zrážok sa pohybujú od 700 mm na juhu do 1 300 mm na severe. Najmenej zrážok, okolo 400 mm, spadne na juhozápade v oblasti Kalahari.


http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zambia_Topography.png

 

 

Rastlinstvo

Nakoľko prevažnú časť krajiny tvoria náhorné plošiny s adekvátnou klímou, prevládajúcim typom vegetácie sú otvorené lesostepisavany. Z drevín prevládajú akácie (Acacia sp.), baobaby (Adansonia sp.), kustovnice africké (Lycium ferrocissimum), tiež suché kry, vysoké trávy prechádzajú do porastov riedko roztrúsených trsov hrubších tráv v suchých oblastiach na juhu. Na severe a východe rastú riedke lesy. Na juhovýchode rastú lesy teky (Baikiaea plurijuga). V bažinách prevláda mokradná vegetácia.

 

Živočíšstvo

Okrem typickej africkej megafauny (veľké bylinožravce a šelmy) nájdeme v Zambii bohatstvo vtáčích druhov. Prevládajú orly (Aquila sp.), čajky (Larus sp.), rybáre (Sterna sp.), rybáriky (Alcedo sp.), dážďovníky (Apus sp.), drozdy spevavé(Turdus iliacus), škovránky (Alauda sp.), tropické drozdy, včeláriky (Merops sp.), pelikány (Pelecanus onocrotalus), plameniaky (Phoenicopterus roseus), rôzne druhy ibisov (Threskiornithinae), volavky a ďalšie. Je tu viac ako 150 zaznamenaných druhov plazov, z toho 78 druhov hadov a 66 druhov jašterov. Okrem toho krokodíly (Crocodylus niloticus), korytnačky suchozemské i sladkovodné, zo spomínaných gekóny, agami, pytóny, mambi, zmije a ďalšie. Vo vodách je množstvo druhov rýb a močaristé kraje sú bohaté na hmyz.


Ochrana prírody

V Zambii je 19 národných parkov a prírodných rezervácií, ktoré spolu zaberajú takmer jednu tretinu rozlohy krajiny.