Tanzánijská zjednotená republika (Jumhuri ya Muuangano wa Tanzania, United Republic of Tanzania) 

 

 

 

 

rozloha

počet obyvateľov

hustota zaľudnenia

hlavné mesto

úradný jazyk

945 087 km²

34 443 603

40,6  ob./km²

Dodoma (administratívne: Dar es Salaam

swahilčina, angličtina


 

petrovic

štátny znak

 

petrovic

štátna vlajka


 

Poloha

Tanzánia sa nachádza na východnom pobreží strednej Afriky. Vznikla zlúčením pôvodne dvoch nezávislých štátov Tanganiky a ostrova Zanzibaru (Tan. + Zan.). Na severovýchode susedí s Keňou, na severe s Ugandou, n severozápade s Rwandou a Burundi, na západe s Konžskou demokratickou republikou, na juhozápade so Zambiou a Malawi a na juhu s Mozambikom.


petrovic

 

 

 

Prírodné pomery

Geografia a geológia

Prevažnú časť územia Tanzánie tvorí zvlnená savana Východoafrickej náhornej plošiny. Na severe plošiny sa týčia obrovské vulkanické pohoria. Medzi nimi sa nachádza horský masív Kilimandžáro. Nachádza sa skoro na rovníku pri hranici s Keňou. Skladá sa z troch nečinných stratovulkánov: Shira (3 962 m n. m.), Mawenzi (5 149 m n. m.) a Kibo. Na vulkáne Kibo sa nachádza najvyšší bod Tanzánie a zároveň celej Afriky UhuruPeak (5 895 m n. m.). Kilimandžávo leží vo Veľkej priekopovej prepadline, čo je zlom tiahnuci sa do diaľky asi 5 000 km, kde pred pol miliónom rokov prebiehala intenzívna sopečná činnosť. Vrcholový kráter Kibo vypúšťa plyn priamo na strane vrcholu Uhuru peak. Priemer kráteru je pritom 2,4 km s hĺbkou 300 m.

 

 

Vodstvo

Vo veľkej priekopovej prepadline môžeme nájsť aj veľké africké jazerá Ňasa (Malawi) a Tanganika. Vody z úmoria Viktóriinho jazera sa v konečnom dôsledku dostávajú cez Níl doStredozemného mora, takže úmoria sú vlastne prepojené. Väčšina krajiny však patrí k úmoriu Indického oceána. Väčšina menších riek patrí k povodiam Rufiji (najväčšia Tanzanská rieka, ústi do Indického oceánu), MalagarasiPangani.


 

Podnebie

Rozmanité geografické a geomorfologické charakteristiky Tanzánie podmieňujú rozmanité podnebné typy. Pre náhornú plošinu je charakteristická tropická klíma, pričom noci sú na mnohých miestach chladné. Na pobreží Indického oceánu je klíma tropická prímorská s vysokou vlhkosťou vzduchu. Na severozápadných svahoch je však skoro po celý rok klíma mierna. Vyskytujú sa tu dve obdobia dažďov. Dlhšie trvá do marca do mája a to kratšie obdobie spadá medzi november a január.


petrovic

 

 

Rastlinstvo

Rastlinstvo je prispôsobené klimatickým oblastiam. V krajine je známych 11 000 druhov rastlín prevažne v lesných a horských oblastiach a na savanách. Nájdeme tu vegetáciu mangrovov, mokradí, tropických lesov, trávnaté savany a savanové lesostepy a tiež vodnú vegetáciu riek a jazier. Na ostrovoch rastú kokosové palmy (Cocus nucifera) a banánovníky (Musa sp.). Špecifická je vegetácia na vulkanických pohoriach. Vo východných lesoch Kilimandžára nájdeme 25 – 30 % endemickej vegetácie ako Fialka africká (Saintpaulia ionantha). Vo výške do 1 800 m n. m. nájdeme kultivovanú krajinu, do výšky 2 900 m n. m. sa nachádza dažďový prales, do 4 000 m n. m. je pásmo vresovísk s častými hmlami a preháňkami s krupobitím, medzi 3 300 a 4000 m n. m. kde viac svieti slnko rastie väčšina endemitov (senécie, lobélie, protei a iné), v tvrdých podmienkach do výšky 4 800 m n. m. sú porasty machovlišajníkov a nad touto výškou už panujú alpínske podmienky s ľadovcami. Medzi tipické stromy okrem baobabov (Adansonia sp.) a akácií (Acacia sp.), patria aj Brachystegie. Prebieha tu aj výskum liečivých rastlín, na ktoré je krajina bohatá (napr. čelade Acanthaceae, Compositae, Annonaceae a ďalšie).


 

Živočíšstvo

V Tanzánii nájdeme všetky druhy zo súčasnej africkej megafauny, ale i množstvo ďalších živočíchov. Diverzita druhov patrí medzi najväčšie na svete. Z cicavcov si môžeme spomenúť slona afrického (Loxodonta africana), zebru bruchelovu (Equus burchellii), gazelu thomsonovú (Eudorcas thomsonii), byvolce stepné (Alcelaphus buselaphus),), poloopičky rodu komba (Galago thomasi, Galago demidoff) a mnohé ďalšie. Z predátorov prevládajú levy (Panthera leo), hyeny žíhané (Crocuta crocuta), šakal čabrakatý (Canis mesomelas), serval (Leptailurus serval) a ďalšie. Z primátov hlavne paviány (Papio sp.) a šimpanzy (Pan sp.). Žije tu až 1 112 druhov vtákov, z nich napr. žeriav kráľovský (Balearica regulorum) ako aj mnoho endemických druhov


 

Ochrana prírody

Tanzánia je charakteristická svojimi národnými parkami. V krajine je dohromady 14 veľkých národných parkov a množstvo ďalších chránených území. Z nich tie najznámejšie:

NP Arusha – sa nachádza v severnej Tanzánii, má rozlohu 137 km2. Je tu množstvo mokradných ekosystémov, lesov a alpínskych lesov pohoria Kilimandžáro.

NP Gombe– je najmenší z národných parkov krajiny (52 km2). Rozkladá sa na kopcoch, v údolí rieky Gombe a časť tvorí aj jazero Tanganika. NP sa preslávil hlavne ochranou šimpanzov, pre ktoré bol zriedený Jane Goodalovou.

NP Katavi – je to tretí najväčší národný park krajiny (4 471 km2), sú to mokrade v údolí rieky Katuma, jazera Rukwa. Nájdeme tu mokradný systém Katavi.

NP Mount Kilimanjaro – sa nachádza na rovnomennom pohorí.

NP Kitulo – patrí medzi nové národné parky. Má rozlohu 442 km2 a nachádza sa na juhu krajiny.

NP Mahale– ďalší národný park v údolí rieky Gombe.

NP Serengeti– je asi najznámejším národným parkom. Je zároveň aj najstarším NP s rozlohou 14 763 km2. Kraj je charakteristický planinami, savanami, zalesnenými kopcami, riekami a akáciovými lesostepami. Tiež typickým africkým živočíšstvom. 

Socio-ekonomické pomery

História

Tanzánia vznikla spojením niekdajších samostatných republík TanganikyZanzibaru (z prvých písmen oboch vznikol dnešný názov krajiny). Oblasť bola obývaná od paleolitu. V 16. storočí objavili oblasť Portugalci, Zanzibar bol v tej dobe v rukáchArabov. V roku 1889 krajinu kolonizovali Nemci pod názvom Nemecká východná Afrika. Po 1. svetovej vojne sa dostala krajina pod britský protektorát, okrem malého územia, ktoré spadlo pod belgickú nadvládu a z ktorého neskôr vznikli Rwanda a Burundi. Tanganika sa stala nezávislou krajinou v roku 1961. V roku 1963 bol socialistickou revolúciou v Zanzibare zvrhnutý sultanát a v roku 1964 sa obe krajiny spojili a vznikla samostatná Tanzánia, ktorá sa vybrala cestou „panafrického socializmu“. V roku 1995 prebehli v krajine prvé slobodné voľby.


 

Obyvateľstvo

V krajine sa hovorí približne 120 jazykmi. Asi 90% obyvateľstva používa niektorý z bantujských jazykov, najrozšírenejším je swahilčina. Z mnohých kmeňov sú najpočetnejší práve Swahilci, SukumoviaŇamweziovia. 36% tvoria kresťania (väčšina Tanganiky) a 35% moslimovia (97% obyvateľov Zanzibaru). Zvyšok tvoria domorodé náboženstvá.


 

Územné členenie

Krajinu tvorí 14 distriktov na kontinente a 12 distriktov na troch ostrovoch Zanzibar, PembaMafia. Takže k Zanzibarskej časti patria 3 distrikti a k Tanganickej 23.


petrovic

 

 

Hospodárstvo 

Základom hospodárstva krajiny je poľnohospodárstvo. Pestuje sa káva, čaj, bavlna, sisal, kukurica, tabak, manioka, klinčeky. Mnohý pastieri žijú nomádskym spôsobom života. Napriek veľkej chudobe a agrárnemu charakteru patrí Tanzánia medzi africké krajiny, ktoré prechádzajú stabilizáciou ekonomiky. Najväčšími problémami krajiny sú nezamestnanosť, oblastné rozdiely v bohatstve, slabý rozvoj infraštruktúry, konfliktná história oblasti, utečenci žijúci na východe krajiny, nedostatok kapitálu a odborníkov. Medzi problémy patrí aj plytvanie a nesprávne využívanie prírodných zdrojov. Čo sa týka priemyslu, v malom sa ťaží zlato, drahokamy, diamanty, soľ. Ďalej sú málo významné odvetvia ako potravinárstvo, tabakový a cukrovarnícky priemysel, cementárne, ropný, drevársky a chemický priemysel a tiež remeslá.Zopakujte si:
1. Kde sa nachádza Tanzánia a ako to vznikla?
2. Aký bol historický vývoj krajiny?
3. Opíšte hospodárstvo Tanzánie.

Použitá literatúra:
Kol.; 2004: The Illustrated World Atlas, Weldon Owen Pty Ltd.
Kol.; 1987: Země světa 2; Nakladatelství Svoboda
Kol.; 1970: Soubor map „Poznáváme svět – Afrika“; Kartografické nakladatelství

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Tanzania.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Tanzania.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LocationTanzania.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tanzania_Topography.png
http://nestofafricasafaris.com/where
http://en.wikipedia.org/wiki/Subdivisions_of_Tanzania#mediaviewer/File:Tanzania_Regions.png