NAMÍBIA

Republika Namíbia (Republic of Namibia)

 

 

 

 

 

rozloha

počet obyvateľov

hustota zaľudnenia

hlavné mesto

úradný jazyk

824 292 km²

2 031 000

2,5  ob./km²

Windhoek

angličtina (predtým afrikánčina a nemčina)


http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Coat_of_Arms_of_Namibia.svg

štátny znak

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Namibia.svg

štátna vlajka


Poloha

Namíbia je republika na západnom pobreží južnej Afriky. Na severe susedí s Angolou, na severovýchode so Zambiou, na východe s Botswanou a na juhu s Juhoafrickou republikou. Na západe ju obmývajú vody Atlantického oceánu.

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:LocationNamibia.svg


 

Prírodné pomery

Geografia a geológia

Od pobrežia sa z púšte prudko dvíhajú do 1 200 až 1 800 metrovej výšky nad morom vrchoviny Ovambo, DamaraNama (Ovamboland, Damaraland, Namaqualand), ktoré tvoria Centrálnu vrchovinu. Východ krajiny je okrajovou časťou Kalaharskej nížiny. Môžeme rozoznať päť veľkých krajinných typov:

  • Centrálna vrchovina – sa ťahá zo severu na juh. Na západe hraničí s Namíbskou púšťou, z juhu s riekou Oranje, z východu Kalahari. V Centrálnej vrchovine sa nachádza najvyšší bod Namíbie Brandberg s výškou 2 621 m. n. m. Tu žije aj väčšina obyvateľstva a tu sa nachádza aj väčšina obrábanej pôdy.

  • Púšť Namíb – je suchá oblasť s veľkou rozlohou pozdĺž pobrežia. Tvorí ju skalnatá a piesočnatá rovina. Piesok pochádza z eróznych nánosov rieky Oranje, ktoré putujú do Atlantického oceána a odtiaľ morskými prúdmi na severnejšie pobrežie.

  • Západný svah Centrálnej vrchoviny – sa prudko dvíha od púšte. Toto skalnaté územie má nekvalitnú pôdu, predsa však úrodnejšiu ako v Namíbskej púšti.

  • Bushveld (Kroviny) – sa nachádza v severovýchodnej Namíbii a na území tzv. Capri Strip, pozdĺž hraníc s Angolou a Zambiou. Oblasť je rovinatá, pôda piesočnatá.

  • Kalahari– je oblasť spoločná s JAR a Botswanou. Čiastočne ju tvorí púšť a savany, ale tiež niekoľko izolovaných vrchov.

 

 

Vodstvo

Na južnej hranici tečie do Atlantického oceána rieka Oranje, na severe je to rieka Kunene. Na severovýchode, v oblasti Capri Strip, je hraničnou riekou Zambezi, tečúca do Indického oceána. Centrálna oblasť krajiny je bezodtoková. V oblasti Bushveldu, v centrálnej časti severnej Namíbie môžeme nájsť zvláštny prírodný úkaz Etosha Pan. Je to počas väčšinu roku suchá, slaná oblasť, ale v období dažďov tu vzniká plytké jazero o rozlohe 6 000 km2.


 

Podnebie

Podnebie krajiny je prevažne subtropické, ale vďaka rozlohe sa tu dá vyčleniť niekoľko podnebných pásiem. Západ je počas roka veterný s ojedinelými zrážkami, s teplotami zväčša nad 25 °C. Smerom hore po západnom svahu Centrálnej vrchoviny teplota stúpa. Na pobreží, v oblasti Namíbskej púšte, vejú studené juhozápadné vetry. Na východe krajiny je podnebie subtropickétropické. V oblasti Centrálnej vrchoviny sa teploty pohybujú okolo 40 °C a v zime sú časté mrazy. Bushveld je oveľa bohatší na zrážky ako zvyšok krajiny, v priemere tu spadne 400 mm zrážok. Teplota je tu chladnejšia, miernejšia, s významnými sezónnymi výkyvmi. V Kalahari je rozloženie zrážok stabilné a pravidelné. Izolované vrchy majú jedinečnú mikroklímu.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Namibia_Topography.png


 

Rastlinstvo

V krajine je možné vyčleniť 14 vegetačných zón. Nachádza sa tu asi 120 druhov stromov, 200 druhov endemických rastlín a 100 druhov lišajníkov, ktoré prevládajú v Namíbskej púšti. Na západnom svahu Centrálnej vrchoviny rastie väčšina endemických druhov. Nájdeme tu porasty od hustých lesov po kroviny lesostepného charakteru (mnoho druhov akácií, tráv). V Kalahari, v oblasti Succulent Karoo, nájdeme väčšinu druhov endemických sukulentov. Zo stromov môžeme spomenúť welwitschiu (Welwitschia mirabilis), zo sukulentov napr. euforbiu (Euphorbia virosa), tulcový strom (Aloe dichotoma), z tráv Cladoraphis spinosa.


 

Živočíšstvo

V krajine žije asi 240 druhov cicavcov, z toho 14 endemických, 250 druhov plazov, 50 druhov žiab a asi 630 druhov vtákov. Namíbia sa radí k africkým krajinám bohatým na divú zver. V centrálnych oblastiach krajiny môžeme nájsť typických obyvateľov saván: slony africké (Loxodonta africana), žirafy (Giraffa camelopardalis), vzácne nosorožce ostrorohé (Diceros bicornis), zebry (Equus zebra), pakone pásavé (Connochaetes taurinus), hyeny (Crocuta crocuta), levy (Panthera leo), gepardy(Acinonyx jubatus), leopardy (Panthera pardus) a množstvo druhov antilop. V tropických oblastiach severu žije množstvo byvolov afrických (Syncerus caffer), hrochov (Hippopotamus amphibius) a krokodílov (Crocodylus niloticus). V suchých oblastiach južnej Kalahari je rozmanitosť živočíchov nižšia. Typické sú antilopylosie, známe ako oryx (Taurotragus oryx), antilopyskákavé (Antidorcas marsupialis), kudu (Tragelaphus strepsiceros), pštrosy dvojprsté (Struthio camelus), paviány pláštikavé (Papio hamadryas), horské zebry a leopardy. V severozápadnej časti krajiny žijú púštne slony, žirafy i levy. Z veľkého množstva hniezdiacich vtákov sú niektoré druhy endemické. Podobne aj u plazov, ako napr. gekončík nočný (Palmatogecko rangei). Tiež tu žijú všetky druhy hadov, bežne sa vyskytujúcich na juhu Afriky. Počet druhov hmyzu sa odhaduje na 20 000.