MALAWI

Malawijská republika(Republic of Malawi)


 

 

 

 

 

rozloha

počet obyvateľov

hustota zaľudnenia

hlavné mesto

úradný jazyk

118 000 km²

12 158 924

98 ob./km²

Lilongwe

angličtina, čičevčina


 

peterovic

štátny znak

 

 

petrovic

štátna vlajka


 

Poloha

Malawije republika, ktorá sa nachádza v juhovýchodnej časti Afriky v blízkosti jazera s rovnakým menom medzi Zambiou, Tanzániou a Mozambikom.petrovic

 

 

 

Prírodné pomery

Geografia a geológia

Skrz celú krajinu sa tiahne od severu na juh Veľká priekopová prepadlina (Východoafrická roklina), ktorej dno v severnej časti vypĺňa jazero Ňasa (tiež Malawi). Prevažná časť krajiny leží na Stredoafrickej pahorkatine. Najvyšším pohorím súShire Highlands, kde sa na juhovýchode nachádza najvyššia hora Sapitwa s výškou 3 002 m n. m. Na severozápade sa rozprestiera náhorná plošina Nyika Plateau s nadmorskou výškou viac ako 2 600 m.


 

Vodstvo

Dve tretiny východnej hranice štátu sa tiahne v jazere Ňasa (Malawi). Jazero je 587 km dlhé a 84 km široké. Hladinu má v nadmorskej výške 460 m, pričom v najhlbšom bode dosahuje hĺbku 700 m. V tomto bode sa teda dno jazera nachádza pod úrovňou mora. Jazero odvodňuje rieka Shire, ktorá v ňom pramení. Rieka sa po 400 km vlieva do Zambezi na území Mozambiku. Územie Malawi patrí preto k úmoriuIndického oceánu.


 

Podnebie

Na území Malawi prevláda subtropické podnebie. Môžeme tu rozlíšiť tri ročné obdobia. Medzi májom a augustom býva chladné obdobie, medzi augustom a novembrom obdobie horúce a medzi novembrom a aprílom obdobie dažďov. Teploty sa v období medzi novembrom a aprílom pohybujú okolo 20 °C, medzi májom a októbrom okolo 25 °C. V najchladnejšom období sa teploty pohybujú od 14 po 19 °C. Vo vyšších polohách sa ročný úhrn zrážok pohybuje okolo 2 000 mm, v nižšie položených oblastiach je to okolo 1 000 mm, alebo aj menej.


 

petrovic

 

 

Rastlinstvo

Väčšinu krajiny pokrývajú trávnaté savany, kde roztrúsene rastú typické baobaby (Adansonia digitata) a akácie (Acacia negrescens). Vodná a pobrežná, až mokradná vegetácia sa vyskytuje pri jazere Ňasa.


 

Živočíšstvo

Vrcholovými predátormi sú lev (Panthera leo), leopard škvrnitý (Panthera pardus), gepard štíhly (Acinonyx jubatus). Z veľkých bylinožravcov sa tu nachádzajú slon africký (Loxodonta africana), nosorožec dvojrohý, alebo čierny (Diceros bicornis), žirafa škvrnitá (Giraffa camelopardalis), hroch obojživelný (Hippopotamus amphibius), byvol africký (Syncerus cifer). Z množstva druhov antilop napr. kudu (Tragelaphus strepsiceros), tiež pštrosy dvojprsté (Struthio camelus). Jazero Ňasa je bohaté na ryby (približne 880 druhov, mnohé sú neznáme) a vyskytujú sa tu hrochy (Hippopotamus amphibius) a krokodíli (Crocodylus niloticus) a mnoho vodného vtáctva.


 

Ochrana prírody

Veľkú časť územia štátu zaberajú rezervácie a národné parky. Mimo nich už v súčasnosti takmer vôbec nenájdeme väčšie africké cicavce.


  • Národný park Nyikasa nachádza na rovnomennej náhornej plošine, kde sa teploty len zriedka pohybujú nad 21 °C.


  • Národný park Kasungu je známy populáciou veľkých afrických cicavcov.


  • Národný park Jazero Malawi (Lake Malawi Marine Park) sa nachádza v južnej časti jazera. Nachádza sa tu množstvo sladkovodných tropických rýb.


  • Národný park Liwonde je mokraď na hornom toku rieky Shire. Medzi množstvom mŕtvych ramien žijú stáda slonov.


  • Národný park Lengwe leží na hraniciach s Mozambikom. Medzi plantážami cukrovej trstiny, na savane s vysokými travinami žije veľké množstvo rôznych druhov antilop.