LESOTHO

Kráľovstvo Lesotho(Muso oa Lesotho)

rozloha

počet obyvateľov

hustota zaľudnenia

hlavné mesto

úradný jazyk

30 355 km²

1 867 035

62 ob./km²

Maseru

sesotho, angličtina


http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Swaziland.svg

štátny znak

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Coat_of_arms_of_Swaziland.png

štátna vlajka


Poloha

Lesotho je enklávou na území Juhoafrickej republiky. Je to malý vnútrozemský štát, ktorého jediným susedom je práve JAR.


http://en.wikipedia.org/wiki/File:LocationSwaziland.svg

 

 

Prírodné pomery

Geografia a geológia

Lesotho je jedinou krajinou na svete, ktorej územie leží vyššie ako 1 000 m n. m. Povrch štátu je tvorený náhornou plošinou z čadiča a jej výška v niektorých miestach dosahuje až 3 000 m n. m. Na Východe a juhu sa tiahnu Dračie hory s najvyšším vrchom krajiny a zároveň južnej Afriky Thabana Ntlenyana, ktorý meria 3 482 m n. m. Na severe štátu sa rozkladá pásmo Maloti.


Vodstvo

Najdlhšou lesothskou riekou je Orange, ktorá pramení v horskom pásme Maloti. V roku 1980 spustili v krajine projekt „LesothoHighland Water“. V rámci tohto projektu prehradili údolia vo vyprahnutom pohorí Maluti a vodu z nich odvádzajú tunelmi späť do Transvaalu do rieky Vaal. Touto vodou zavlažujú suchú náhornú plošinu a predávajú ju Juhoafrickej republike, pričom voda produkuje aj elektrickú energiu.


Podnebie

Krajina má vlhké subtropické podnebie značne ovplyvnené nadmorskou výškou. Zima začína v máji a končí v septembri. V tomto období sú dni teplé ale v noci klesajú teploty pod bod mrazu. Na západe prevláda suché, typicky vysokohorské podnebie. Smerom od východu na západ ubúda množstvo zrážok. Ročný úhrn tvorí 560 až 1 000 mm. V júli sa priemerná teplota pohybuje v rozmedzí 5 – 8 °C, v januári v rozmedzí 17 – 20 °C.


http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lesotho_Topography.png

 

Rastlinstvo

V nižších oblastiach pokrývajú pôdu trávnaté savany, v horských oblastiach horské lúky. V týchto vyšších polohách sa darí aj drevinám ako sú akácie (Acacia negrescens).


Živočíšstvo

V Lesothe sa dobre darí rôznym druhom antilop a zajacov, žije tu aj veľké množstvo druhov hmyzu. Z antilop môžeme spomenúť napríklad antilopy kudu (Tragelaphus strepsiceros), antilopy skákavé – impala (Antidorcas marsupialis), ale nájdeme tu aj rôzne druhy primátov a šeliem typické pre južnú Afriku.


Ochrana prírody

V krajine nájdeme len jediný národný park Sehlabathebe. Je to ťažko schodná, neporušená horská oblasť.


 

Socio-ekonomické pomery

História

Asi od 1. tisícročia p. n. l. sa tu začali usadzovať Krováci. V 8. storočí ich vytlačili bantuské kmene Zuluov, MatabeleovNgunov. V 19. storočí sa tu objavili bojovný Sothovia. V roku 1824 založil jeden zo sothských náčelníkovMošeše pevnosť proti nájazdom Grikov (miešanci Afrikáncov a Khoinov) a založil tak kráľovstvo Lesotho. Roku 1868 prevzali nad kráľovstvom ochranu Briti a v roku 1884 vytvorili protektorát Basutsko. V roku 1966 vzniklo nezávislé Kráľovstvo Lesotho.


Obyvateľstvo

V Lesothe sú v naprostej väčšine Sothovia, tvoria až 99,5% všetkého obyvateľstva. Ostatné národy (Zuluovia, Ngunovia, Briti, Afrikánci a ďalší) tvoria iba 5% obyvateľstva krajiny. Asi 80% obyvateľstva sa vplyvom misionárov v 19. storočí hlása kukresťanstvu, zvyšok k domorodým náboženstvám. Väčšina obyvateľstva žije v malých dedinách. Jediným veľkým mestom je hlavné mesto Maseru s 200 000 obyvateľmi.


Územné členenie

Lesotho tvorí 10 okresov.

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:SwazilandNumbered.png&fileti

 1. Berea

 2. Butha – Buthe

 3. Leribe

 4. Mafeteng

 5. Maseru (hlavné mesto)

 6. Mohales Hoek

 7. Mokhotlong

 8. Qacha´s Nek

 9. Quthing

 10. Thaba – Tseka


Hospodárstvo 

Lesotho je jednou z najchudobnejších krajín sveta. Najväčšie hospodárske styky udržuje s Juhoafrickou republikou (projekt „Lesotho Highland Water“). Mnoho obyvateľov krajiny nachádza prácu v juhoafrických doloch. Na obrábanie je vhodná len malá časť pôdy, napriek tomu sa väčšina obyvateľstva živí poľnohospodárstvom. Pestuje sakukurica, pšenica, fazuľa, chovajú sa ovce, hovädzí dobytokangorské kozy na vlnu. Nachádzajú sa tu ložiská uhlia, zlata, drahých kameňov a nevyužívané ložiská uránovej rudy. Diamanty sa hľadajú aj vo vodách Orange.


 

 

SVAZIJSKO

Svazijské kráľovstvo(Umbuso we Swatini)

rozloha

počet obyvateľov

hustota zaľudnenia

hlavné mesto

úradný jazyk

17 363 km²

1 173 900

68 ob./km²

Mbabane

angličtina, siswati


http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Lesotho.svg

štátny znak

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coats_of_arms_of_Lesotho.svg

štátna vlajka


Poloha

Svazijsko leží na východe južnej Afriky. Jeho susedmi sú Juhoafrická republika z juhozápadu a Mozambik zo severu.


http://en.wikipedia.org/wiki/File:LocationLesotho.svg

 

 

Prírodné pomery

Geografia a geológia

Povrch štátu tvorí náhorná plošina s najvyššou horou štátuEmlembe(1 862 m n. m.), ktorá sa zvažuje od západu na východ a príkro spadá k Mozambickej nížine. Svazijsko môžeme rozdeliť na štyri krajinné celky. Na hraniciach s Mozambikom sa tiahne pohorie Lubombo (600 m n. m.). S priemernou výškou 1 200 m n. m. sa na západe krajiny nachádza už spomenutá náhorná plošina Highveld. Ďalším celkom je Middleveld s priemernou výškou 700 m n. m. Najnižším celkom je Lowveld o priemernej nadmorskej výške 250 m n. m.


Vodstvo

Oblasťou pretekajú len dve väčšie rieky: NkomatiLusutfu.


Podnebie

Podnebie krajiny je subtropické, pomerne vlhké a teplé. Stred leta spadá na december a zimy na júl. V najvyšších oblastiach (Highweld) sa zimné priemerné teploty pohybujú okolo 13 °C, zimné okolo 20 °C. Ročný úhrn zrážok sa pohybuje okolo 1 000 až 2 000 mm. Väčšina zrážok padá v lete.


http://en.wikipedia.org/wiki/File:Swaziland_Topography.png


Rastlinstvo

Pôvodným rastlinným krytom sú tu savany, vo vlhkejších oblastiach uzavretédažďové lesy. Na savanách dominujú vysoké suchomilné traviny s krovinovými porastmi akácií (Acacia negrescens) a roztrúsenými baobabmi (Adansonia digitata).


Živočíšstvo

Pre Svazijsko sú typickými druhmi živočíchy saván južnej Afriky ako levy (Panthera leo), surikaty (Suricatta suricatta), zebry (Equus zebra) a rôzne druhy antilop. Nájdeme tu aj typické druhy juhoafrického vtáctva.


Ochrana prírody

Na území krajiny sa nachádza niekoľko rôznych foriem chránených území. Jediným národným parkom je Kráľovský národný park Hlane (Hlane Royal National Park). Nájdeme tu množstvo chránených druhov cicavcov a vtákov. Slon africký (Loxodonta africana) a lev sú tu však novými vysadenými druhmi.


 

Socio-ekonomické pomery

História

Spojením niekoľkých kmeňov bantuských Svazijcov pod vedením kráľa Sobhuzu I.vznikla začiatkom 19. storočia Svazijská monarchia. V 40. rokoch 19. storočia začali prenikať do oblasti Búrovia. V roku 1894 bolo územie anektované Transvaalom. V tomto období donútili britský a holandský osadníci podvodom Svazijcov aby sa vzdali svojich ťažobných práv, čo má za následok, že v súčasnosti vlastnia mnoho fariem, lesov a dolov zahraničné spoločnosti. Po juhoafrickej vojne (1899 – 1902) sa stala krajina britským protektorátom. V roku 1967 získala krajina obmedzenú samosprávu a v roku 1968 bolo vyhlásené samostatné kráľovstvo.


Obyvateľstvo

84% obyvateľstva krajiny tvoria Svazijci, 10% Zuluovia, 3% Tsongovia, 2% Indovia a 1% iné národnosti (Briti, Afrikánci atď.). Väčšina obyvateľov sa hlási k sionistickému kresťanstvu, čo je zmes kresťanstva s domorodým kultom (40%). 20% sú rímski katolíci, 10% muslimovia a ostatní (anglikáni, Baha´i, metodisti, mormoni, židia a ďalší) tvoria 30%.


Územné členenie

Svazijsko je krajina s malou rozlohou a tak sa delí do štyroch provincií.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lesotho.geohive.gif

 1. Hhohho

 2. Lubombo

 3. Manzini

 4. Shiselweni


Hospodárstvo 

Svazijsko je rozvojový štát s prevahou poľnohospodárstva. Z nerastných surovín sa ťaží čierne uhlie, diamanty, železná ruda, zlato, cínazbest. Významná je výrobacukru a produkcia dreva. Pestuje sa cukrová trstina, tabak, kukurica, ryža, bavlnacitrusy. Chová sa hovädzí dobytok, kozy, hydina. Množstvo Svazijcov pracuje v zlatých doloch v JAR.Zopakujte si:
1. Popíšte prírodné pomery Lesotha.
2. Čo je charakteristické pre flóru a faunu Swazijska?
3. Opíšte rozdiely v hospodárstve oboch krajín.

Použitá literatúra:
Kol.; 2004: The Illustrated World Atlas, Weldon Owen Pty Ltd.
Kol.; 1987: Země světa 2; Nakladatelství Svoboda
Kol.; 1970: Soubor map „Poznáváme svět – Afrika“; Kartografické nakladatelství

Zdroje obrazkov:
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Swaziland.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Coat_of_arms_of_Swaziland.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:LocationSwaziland.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lesotho_Topography.png
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:SwazilandNumbered.png&fileti
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Lesotho.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coats_of_arms_of_Lesotho.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:LocationLesotho.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Swaziland_Topography.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lesotho.geohive.gif