Juhoafrická republika(Republic of South Africa, Republiek van Suid-Afrika, IRiphabliki yeSewula Afrika)

 

 

 

 

 

rozloha

počet obyvateľov

hustota zaľudnenia

hlavné mesto

úradný jazyk

1 220 813km²

47 391 000

39ob./km²

Pretória (Tshwane)

afrikánčina, angličtina a 9 domorodých jazykov


http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_South_Africa.svg

                       štátny znak                                         štátna vlajka


Poloha

Juhoafrická republika patrí medzi najvyspelejšie africké štáty. Leží na juhu Afrického kontinentu. Zo severu susedí s Namíbiou, Botswanou a Zimbabwe, z východu s Mozambikom a Svazijskom. Vo vnútri juhoafrického územia leží samostatné kráľovstvo Lesotho.


http://mappery.com/South-Africa-Physical-MapPrírodné pomery

Geografia a geológia

Juhoafrickú republiku je možné rozdeliť do troch geografických oblastí. Centrálna časť začína na severozápade krajiny púšťou Kalahari ktorá v strednej časti prechádza do náhornej plošiny Highveld. Horský systém, ktorý takmer po celej dĺžke od Namíbie po Transvaal lemuje JAR je známy pod názvom Dračie hory. V provincii Natal dosahujú výšky až 3 500 m. n. m. Nevysoký hrebeň Wittwatersrandoddeľuje od seba údolia riek Oranje a Limpopo. Pre oblasť Witwatersrandsú charakteristické najstaršie horniny na svete s bohatými zásobami zlata. Treťou oblasťou je členité pobrežné pásmo obklopujúce centrálnu náhornú plošinu. Zahrňuje Veľký zráz, nižšiu náhornú plošinu Veľkého a Malého Karroo a členité pásmo kapských vrásnych pohorí.Jej súčasťou je tiež známa Stolová hora, ktorá sa dvíha do tisícmetrovej výšky z mora nad Kapské mesto. Úzke nížiny sa nachádzajú iba pozdĺž pobrežia.


Vodstvo

Krajina má 2 500 km morského pobrežia. Na juhovýchode ju obmýva Indický oceán, na juhozápade Atlantický oceán. Najväčšou juhoafrickou riekou je Oranje (celková dĺžka 1 860 km), ktorá pramení vysoko v horách spolu so svojimi prítokmi Vaal aCaledon. Oranje sa vlieva do Atlantického oceánu a odvodňuje prevažnú časť centrálnej náhornej plošiny. Limpopo je druhou najväčšou riekou (celková dĺžka 1 600 km, na JAR pripadá 1 000 km). Pramení v pohorí Witwatersrand a vlieva sa do Indického oceánu. Väčšina menších juhoafrických riek v dobe sucha úplne vysychá. Žiadna z riek nie je splavná, ale krátke toky prameniace v Dračích horách sú dôležitým zdrojom elektrickej energie. Prietrže mračien spôsobujú veľké záplavy, ktoré sa však skoro vyparujú a vsakujú do vyschnutej pôdy. Bohaté sú tiež zdroje podzemnej vody, z ktorých čerpajú artézske studne. Ďalším zdrojom vody je systémkanálov privádzajúci vodu z Lesotha. Na rastúce požiadavky priemyslu a poľnohospodárstva však nestačia ani tieto zdroje.


Podnebie

Územie Juhoafrickej republiky patrí z veľkej časti do subtropickéhopásma. Na pobreží je podnebie stredomorského charakteru a vo vnútrozemí výrazné kontinentálne suché. Je to jedna z najteplejších krajín. Oblastí púští Kalahari a Namíbia sa vyznačuje extrémne suchým a teplým podnebím s nedostatočnými zrážkami pri veľkom výpare (oblasť tropickýchpasátov). Vyššia nadmorská výška centrálnej náhornej plošiny je príčinou príjemných teplotných podmienok v tejto oblasti.  


http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Africa.svg


Rastlinstvo

Južná Afrika je so svojou rastlinnou ríšou treťou najbohatšou krajinou na svete. V regióne Fynbos na juhu Západného Kapska nájdeme tvrdolisté dreviny, rastie tu vyše 8 500 rastlinných druhov. V strede krajiny sa nachádza polopúšť Karroo s krovinatým porastom a bohatou ríšou kvetov. Na centrálnej planine Lesotho rastú vysoké savanové trávy. V kapskej oblasti na juhozápade má vegetácia charakter subtropickýchmediterárnychlesov podobný západoaustrálskemu. Na východnom pobreží nájdeme lesy mangrovníkov. V Severnom Kapsku, v oblasti Lowveld nájdeme trávnatú savanu so stromovou vegetáciou. Oblasť Kalahari v Severozápadnej provincii je charakteristická polopúštnou trávnatou vegetáciou. Na svahoch Veľkého zrázu rastú menšie monzúnové lesy.


Živočíšstvo

Južná Afrika je typická bohatou biodiverzitou. Vrcholovými predátormi sú lev (Panthera leo), leopard škvrnitý (Panthera pardus), gepard štíhly (Acinonyx jubatus). Z veľkých bylinožravcov sa tu nachádzajú slon africký (Loxodonta africana), nosorožec dvojrohý, alebo čierny (Diceros bicornis), žirafa škvrnitá (Giraffa camelopardalis), hroch obojživelný (Hippopotamus amphibius), byvol africký (Syncerus cifer). Z množstva druhov antilop napr. kudu (Tragelaphus strepsiceros), tiež pštrosy dvojprsté (Struthio camelus).


Ochrana prírody