BOTSWANA

Republika Botswana (Lefatshe la Botswana)


petrovic

štátny znak

 

petrovic

štátna vlajka


 

Poloha

Botswana je štát ležiaci v centre južnej časti Afrického kontinentu. Zo západu a severu hraničí s Namíbiou, z juhu s Juhoafrickou republikou a z východu so Zimbabwe.

petrovic


 

Prírodné pomery

Geografia a geológia

Botswana leží na Juhoafrickej plošine, v nadmorskej výške približne 1 000 m n. m. Asi 80% územia krajiny tvorí kotlina Kalahari, ktorej prevažná časť je rovina. Na severovýchode nájdeme kotlinu Makarikari so zasolenou pôdou. Najvyšší vrch krajiny je Tsodilo Hill (1 489 m n. m.).


Vodstvo

Juh Botswany je chudobný na zrážky. V tejto časti nájdeme púšť Kalahari. Väčšie rieky môžeme nájsť na severe a východe krajiny. Sú to veľké rieky ako Okavango, Limpopo a Chobe. Na severe vznikla vo vnútrozemskej delte rieky Okavango rozľahlá mokraď Okavangodelta (v tejto oblasti je veľkým nebezpečenstvom malária). Na severovýchode sa v oblasti Makarikari nachádza mokraď Makgadikgadi. Jedno z ramien Okavanga ústí do jazera Ngami.


Podnebie

Značný vplyv na klímu má poloha a nadmorská výška krajiny. Klíma sa mení od arídnej púštnej po subtropickú. Vlhké daždivé leto trvá od októbra do marca a suchá teplá zima od mája do septembra. Priemerné zimné teploty dosahujú35 ºC. Dažde prichádzajú medzi decembrom a februárom vo forme prudkých lejakov. Na juhu sa priemerné ročné úhrny zrážok pohybujú okolo 250 mm, na vlhkejšom severe okolo 700 mm. V púšti Kalahari nie sú zriedkavé ani niekoľko rokov trvajúce suchá.

petrovic


Rastlinstvo

Flóra Botswany je spätá s podnebím v rôznych oblastiach, hlavne so zrážkami. 90% krajiny tvoria savany. Skutočné lesy nájdeme len na brehoch rieky Chobe. V delte Okavanga prevláda mokraďná vegetácia a v oblasti Makarikari slanomilná vegetácia. V blízkosti rieky Chobe nájdeme červené krovinové vŕby (Combretum hereoense), vo vyšších polohách od riek stromovú vegetáciu ako akácie (Acacia negrescens), africký mangovník (Gardenia livingstonei), figu sikamoru (Ficus sycomorus), tiež kroviny kapary (Capparis tomentosa). Vo väčšej vzdialenosti od tokov dominujú mopane (Colophospermum mopane), divé seringy (Burkea africana) a ďalšie druhy rastúce v piesočnatých pôdach. Roztrúsene rastú typické baobaby (Adansonia digitata).


Živočíšstvo

Fauna ponúka širokú paletu druhov. Nájdeme tu všetky druhy veľkých zvierat typických pre južnú časť Afrického kontinentu. Z toho sa v Botswane vyskytuje 164 druhov cicavcov, 550 druhov vtákov, 157 druhov plazov, 80 druhov rýb. Najbežnejšími druhmi sú levy (Panthera leo), gepardy (Acinonyx jubatus), leopardy (Panthera pardus), oceloty (Leopardus pardalis), šakal strieborný (Canis aureus), surikaty (Suricatta suricatta), slony africké (Loxodonta afrikana), antilopy kudu (Tragelaphus strepsiceros), antilopy skákavé – impala (Antidorcas marsupialis), antilopy losie – oryx (Taurotragus oryx), pštrosy dvojprsté (Struthio camelus), paviány pláštikavé (Papio hamadryas), zebry (Equus zebra) prevažne v oblastiach rozľahlých saván. V mokradiach nájdeme množstvo vodného vtáctva, hrochov (Hippopotamus amphibius) a krokodílov (Crocodylus niloticus).


Ochrana prírody

Národné parky a zvernice zaberajú 17% územia Botswany. Ďalšie chránené územia zaberajú približne 20% územia. Z týchto území má vláda značný príjem nielen z turistiky ale aj z vydávania poľovníckych povolení pre zahraničných návštevníkov. Dodržiavanie stanovených pravidiel však podlieha prísnej kontrole. Do zoznamu svetového dedičstva UNESCO sa dostalo zatiaľ jedno územie – Tsodilo, kde sa nachádzajú kopce plné skalných malieb.


 

Socio-ekonomické pomery

História

Na území dnešnej Botswany žili pred príchodom Európanov kočovné pastierske kmene už od neolitu. V 19. storočí dochádzalo k medzikmeňovým násilnostiam a rozbrojom. Problémom boli tiež holandskí Búri, ktorý robili pravidelné výboje (búrske vojny) z Transvaalu. Vládca najväčšieho kmeňa Tswana, Khama III., požiadal preto Veľkú Britániu o pomoc. Tá tu 31. marca 1885 zriadila protektorát Bečuánsko. Nezávislosť získala krajina v roku 1966. Botswana bola predtým jednou z najchudobnejších častí britského impéria. Už rok po vyhlásení nezávislosti však boli v krajine objavené ložiská diamantov, čo viedlo k zásadnému zlomu v jej ekonomickom vývoji.


Obyvateľstvo

Najhustejšou obývanou oblasťou je juhovýchod krajiny, kde hustota obyvateľstva dosahuje 15 obyvateľov na km2. V mestách žije asi 30% obyvateľstva. Hlavnými etnickými a národnostnými skupinami sú Čvanovia (alebo Bečuvanovia, 75,5%), Šonovia (12,4%), Bušmani na južnom okraji Kalahari (3,4%), Koi koi(alebo Hottentotti, 2,5%), Ndebelovia (1,3%), iné africké (4,9%) a Európania (asi 2%). Národ Čvanov tvorí osem kmeňov. Z nich asi 30% tvoria príslušníci kmeňa Ngvato (Bamangvato). Ďalšími sú kmene Kvena, Ngvaketse, Tavana, Kgatla, Lete, Rolong a Tlokva. Z náboženského zloženia sa hlási asi 49,2% k pôvodnému kmeňovému náboženstvu, 29% k protestantizmu, 11,8% k africkému kresťanstvu, 9,4% k rímskym katolíkom, a 0,6% k iným.


Územné členenie

Botswana je členená na do 9 oblastí (distriktov). V roku 2001 sa distrikty Chobe a Ngamiland spojily v dnešný Severozápadný distrikt.

petrovic


1. Centrálna oblasť

2. Oblasť Ghanzi

3. Oblasť Kgalagadi

4. Oblasť Kgatleg

5. Oblasť Kweneng

6. Severo-východná oblasť

7. Severozápadná oblasť

8. Juho-východná oblasť

9. Južná oblasť

 

Hospodárstvo 

Botswana je poľnohospodársko-priemyselnou krajinou. Od vyhlásenia nezávislosti, vykázalo jej hospodárstvo najväčší rast na svete. Medzi rokmi 1966 a 1999 to bolo až 9%. Podarilo sa to hlavne vďaka ťažbe diamantov, vhodným ekonomickým opatreniam, podpore Spoločenstva národov a opatrnej medzinárodnej politike. V produkcii technického diamantu je krajina po Austrálii na druhom mieste, v produkcii briliantu však už niekoľko rokov na prvom. Ďalšími dôležitými surovinami sú mangán a zlato. Menej sa ťaží nikel, medená ruda, uhlie, kobalt, azbest, fluór, železo, striebro a urán. Väčšinu poľnohospodársky využívanej krajiny tvoria pastviny, kde sa chovajú kozya ovce, ako aj množstvo hovädzieho dobytka. Len 2,3% tvorí obrábaná pôda, kde prevládajú kukurica, strukoviny, banány a tabak. Väčšinu priemyslu (okrem ťažobného) tvorí spracovateľský. Značnú úlohu v ekonomike zohrávajú národné parky a turizmus.Zopakujte si:
1. Popíšte prírodné pomery Botswany.
2. Čo je charakteristické pre flóru a faunu krajiny?
3. Aké je hospodárstvo Botswany?

Použitá literatúra:
Kol.; 2004: The Illustrated World Atlas, Weldon Owen Pty Ltd.
Kol.; 1987: Země světa 2; Nakladatelství Svoboda
Kol.; 1970: Soubor map „Poznáváme svět – Afrika“; Kartografické nakladatelství


Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Botswana.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Botswana.svg
http://www.vidiani.com/?p=7638
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Botswana_Topography.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Subdivisions_of_Botswana