Základné údaje o juhovýchodnej Európe:

 • rozprestiera sa na Balkánskom polostrove medzi Čiernym a Jadranským morom,

 • štáty patriace juhovýchodnej Európe nazývame balkánske,

 • štáty v minulosti patrili k najmenej rozvinutým štátom Európy,

 • pestré národnostné a náboženské zloženie obyvateľstva,

 • väčšina obyvateľov žije v mestách,

 • dlhá nadvláda Osmanskej ríše – časté nepokoje,

 • povrch je prevažne hornatý,

 • podnebie je mierne prechodné, miestami subtropické,

 • najvýznamnejšou riekou je Dunaj,

 • významné miesto má poľnohospodárstvo, najmä rastlinná výroba,

 • obmedzené zdroje nerastných surovín,

 • dobré podmienky pre rozvoj cestovného ruchu.Medzi štáty juhovýchodnej Európy patrí:

 • Slovinsko,

 • Chorvátsko,

 • Srbsko,

 • Čierna hora,

 • Bosna a Hercegovina,

 • Macedónsko,

 • Albánsko,

 • Rumunsko,

 • Bulharsko.Macedónsko

Základné údaje:

 • je jedným zo štátov bývalej Juhoslávie,

 • od Juhoslávie sa odtrhlo v roku 1991,

 • je vnútrozemským štátom,

 • počet obyvateľov – okolo 2 000 000,

 • hlavným mestom je Skopje,

 • patrí medzi najchudobnejšie štáty Európy.


 

Poloha a rozloha:

 • rozkladá sa v juhovýchodnej Európe v centrálnej časti Balkánskeho polostrova,

 • leží vo vnútrozemí, nemá žiadny prístup k moru,

 • hraničí s piatimi štátmi, na severozápade s Kosovom, na severe so Srbskom, na východe s Bulharskom, na juhu s Gréckom a na západe s Albánskom,

 • celkovú rozlohu má okolo 25 700 km2.


http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Macedonia

Poloha Macedónska

 


Povrch a príroda:

 • územie štátu je prevažne hornaté,

 • takmer celé územie štátu pokrýva náhorná plošina a pohoria s nadmorskou výškou viac ako 2000 metrov,

 • roviny sa nachádzajú len v údoliach rieky Vardar,

 • nachádza sa tu viacero jazier, najväčšie sú Ochridské a Prespanské jazero ležiace na hraniciach s Albánskom, jazerá patria turistami k najviac navštevovaným oblastiam štátu.


http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Ohrid

Ochridské jazero


 

Podnebie:

 • je kontinentálne s horúcimi letami a veľmi chladnými zimami,

 • v údolí rieky Vardar prevláda stredomorská klíma.


 

Mestá:

 • Skopje – je hlavným a najväčším mestom Macedónska, dôležitým priemyselným centrom štátu, žije tu viac ako 500 000 obyvateľov, je známe krásnymi mešitami a kostolmi,

 • Bitola – je mesto ležiace na juhozápade štátu, je druhým najľudnatejším mestom štátu, je hlavným ekonomickým a priemyselným centrom juhozápadnej oblasti, je jedným z najkrajších miest Macedónska,

 • Kumanovo – leží na severe Macedónska, je tretím najväčším mestom štátu, je ekonomickým a kultúrnym centrom severovýchodnej časti štátu, každoročne sa tu koná známy jazzový festival,

 • Prilep – je štvrtým najľudnatejším mestom Macedónska, je známe pestovaním a spracovaním tabaku.


http://en.wikipedia.org/wiki/Skopje

Skopje – hlavné mesto Macedónska v noci