THAJSKO

Thajské kráľovstvo(Ratcha Anakach Thai, ราชอาณาจักรไทย)

rozloha

počet obyvateľov

hustota zaľudnenia

hlavné mesto

úradný jazyk

513 115 km²

63 600 000

124 ob./km²

Bangkok (Krung Thep)

thajčina

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Garuda_Emblem_of_Thailand.svg

štátny znak

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Thailand.svg

štátna vlajka

 

 

 

Poloha

Thajsko je štát v juhovýchodnej Ázii. Hraničí s Mjanmarskom, Laosom, Kambodžou a Malajziou. Leží na pobreží Andamského (Indický oceán) a Thajského (Tichý oceán) mora, na Malajskom polostrove a polostrove Zadná India.

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:LocationThailand.svg

 

 

 

Prírodné pomery

Geografia a geológia

Thajsko sa nachádza na strednej časti polostrova Zadná India a zasahuje tiež na Malajský polostrov. Severná časť územia je hornatá, s najvyšším vrcholom Doi Inthanon (2 576 m n. m.). Smerom k juhu vybiehajú z tejto oblasti dve horské pásma. Nižší pozdĺž hranice s Mjanmarskom a ďalej na Malajský polostrov, nižší ako napríklad pohorie Phetchabun v strednej časti krajiny. Medzi oboma časťami sa nachádza ústredná rovina. Na východ od Phetchabunu sa tiahne Khoratská plošina až po laoskú hranicu. Na juhu je oddelená od kambodžského územia pohorím Dangrek. Krajina má bohaté ložiská cínu.

 

 

Vodstvo

Do Thajského zálivu sa vlievajú rieky ústrednej roviny, tvoriace povodie rieky Čao Phraja. Je to hospodársky najrozvinutejšia oblasť krajiny. Severovýchod krajiny patrí k povodiu rieky Mekong. Polostrov Kra leží na pobreží Andamanského mora, ktorého ostrovy sú veľkým turistickým lákadlom.

 

 

Podnebie

V Thajsku poznajú tri ročné obdobia – chladné, horúce a monzúnové, všetky sú ale teplé. Priemerné teploty v chladnom období (november – február) dosahujú 26 °C, v horúcom období (február – máj) cca 36 °C. V monzúnovom období panuje teplo a veľké vlhko, v tomto období spadne až 1 500 mm zrážok a priemerná teplota je 32 °C.

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Thailand_Topography.png

 

 

Rastlinstvo

Na väčšine územia krajiny rastie hustá tropická džungľa s 50 až 60 m vysokými stromami. Tie sú prepletené hustou sieťou tropických lián. Na pobreží rastú rôzne druhy paliem. Na ostrovoch môžu dorastať až do 40 – 50 m výšok.


 

Živočíšstvo

Živočíšstvo Thajska je druhovo mimoriadne rozmanité. Najznámejším cicavcom krajiny je slon indický (Elephas maximus), ktorého v súčasnosti stále menej používajú na prácu. V národných parkoch žije niekoľko vzácnych druhov živočíchov ako tapír malajský (Tapirus indicus), malajský poddruh tigra džungľového (Panthera tigris jacksoni), ázijská trpasličia vydra (Nana lutro), rôzne druhy jeleňov a opíc.


 

Ochrana prírody

Národné parky Thajska sú svetoznáme svojou bohatou flórou a faunou. Poskytujú nezabudnuteľné scenérie  a ponúkajú prírodné unikáty Thajska, ktoré si krajina veľmi dobre chráni. Ekoturistika je veľmi rozšírená a obľúbená medzi turistami aj Thajčanmi. K najznámejším parkom patria: NP Khao Sok, NP Erawan, Morský park Angthong a NP Khao Yai.

 

 

 

Socio-ekonomické pomery

História

Najstaršie štáty na území dnešného Thajska vznikli v jeho južnej časti okolo prelomu letopočtu. Okolo 3. storočia sa sformovala civilizácia Dváravatí, ktorej mestské štáty obývali prevažne Monovia. Postupne sem striedavo zasahovala moc Angkorskej ríše s významným centrom v Lopburi a zároveň sa sem postupne šírilo thajské obyvateľstvo. V priebehu 13. stroročia vzniklo v severnej časti krajiny niekoľko thajských štátov, z ktorých najvýznamnejšie boli Lanna a Sukhothaj (ten je považovaný za prvý oficiálny thajský štát). V roku 1350 bol založený nový štátny útvar Ajutthaja, ktorý behom niekoľkých desaťročí ovládol mocensky i politicky Sukhothaj. Napokon sa sformovalo thajské kráľovstvo Siam v podstate so súčasnými hranicami, k čomu prispela aj ústretová politika panovníkov voči prenikajúcim koloniálnym mocnostiam Veľkej Británie a Francúzska. Počas druhej svetovej vojny bola vláda oficiálne na strane Japonska, avšak existovala aj odbojová organizácia Seri Thaj na strane spojencov, tá sa po vojne chopila moci.


 

Obyvateľstvo

Väčšinu obyvateľstva krajiny tvoria rôzne thajské etniká. Najrozšírenejšími dialektmi sú stredothajčina, severovýchodná thajčina, lao, severothajčina a juhothajčina. Medzi nethajské menšiny patria Číňania (asi 15% všetkého obyvateľstva), Malajci, Mon-khméri a rôzne horské kmene. 94,6% obyvateľstva vyznáva théravédsky budhizmus, 4,6% islam a len asi 0,7% kresťanstvo.


 

Územné členenie

Územie krajiny sa člení na provincie, okresy, mestá a obce. 76 provincií sa nachádza v 5 regiónoch: Severný, Severovýchodný (Isán), Stredný, Východný, Južný.

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Thailand_provinces.png

 

 

Hospodárstvo 

Hospodárstvo založené na 4 zložkách: ryži, kaučuku, cíne a týkovom dreve. Poľnohospodárstvo prevláda nad priemyslom. Na úrodných zavlažovaných nížinách sa nachádzajú ryžové polia. Na juhu na miestach, kde kedysi rástol prales, sú dnes kaučukovníkové plantáže. V dôsledku veľkého úbytku lesov bol však výrub zakázaný. Pestuje sa aj cukrová trstina, bavlna, káva, sója, tropické ovocie (ananás), vyniká najmä ľahký priemysel, elektronika a textilný priemysel vďaka lacnej pracovnej sile. Ropný priemysel sa rozvinul po objavení zásob zemného plynu v Thajskom zálive a ropy na pobreží. V južnej časti Thajska sa nachádzajú ložiská cínu, ktoré sa však rýchlo vyčerpávajú. Nachádzajú sa tu aj zásoby wolfrámu, železa a mangánu.Zopakujte si:
1. Ako by ste lokalizovali Thajsko?
2. Opíšte prírodné pomery Thajska.
3. Akým historickým vývojom prešla krajina?


Použitá literatúra:
Kol.; 2004: The Illustrated World Atlas, Weldon Owen Pty Ltd.
H.; Hilbert, 2001: Biogeografia, UMB FPV KKE
www.wikipedia.com

Zdroje obrazkov:
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Garuda_Emblem_of_Thailand.svg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Thailand.svg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:LocationThailand.svg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Thailand_Topography.png
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Thailand_provinces.png