MALAJZIA


Malajzia (马来西亚, மலேசியா)


 

 

 

 

 

rozloha

počet obyvateľov

hustota zaľudnenia

hlavné mesto

úradný jazyk

329 750 km²

27 700 000

84 ob./km²

Kuala Lumpur

malajčina


http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Arms_of_Malaysia.svg

štátny znak

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Malaysia.svg

štátna vlajka


 

Poloha

 

Malajzia je volená federatívna konštitučná monarchia v juhovýchodnej Ázii, rozkladajúci sa na juhu Malajského polostrova a na severe ostrova Borneo. Jej susedmi sú Indonézia, Brunej, Singapur a Thajsko. Od Filipín ju oddeľujú dva úzke prielivy a Suluské more medzi nimi. Čo sa týka štátneho zriadenia (federácia republík a monarchií), je veľmi podobná EU, s tím rozdielom, že hlavou štátu je monarcha.


http://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Malajzia_madarai

 

Prírodné pomery

 

Geografia a geológia

Táto krajina v juhovýchodnej Ázii sa skladá z dvoch častí, a to zo Západnej Malajzie (Malajský polostrov) a Východnej Malajzie (sever ostrova Borneo, zvaného aj Kalimantan – tretí najväčší ostrov sveta). V strede polostrova sa tiahne pohorie, ktoré na západe prechádza do pobrežnej nížiny. Pobrežie ostrova Borneo je členené nížinami, ktoré smerom na juh prechádzajú do pohorí a náhorných plošín. Najvyšším bodom ostrova je Kinabalu s výškou 4 101 m.

 

Vodstvo

 

Rieky sú tu krátke ale bohaté na vodu. Na západe hraničí krajina s prielivom Malacca, na východe s JuhočínskymCelebeským morom. Na juhu ju od Singapuru delí prieliv Johori.


Podnebie

 

Je tu výrazne vlhké a horúce rovníkové podnebie. Zrážok je v tejto oblasti naozaj dostatok. Spadne ich tu v priemere od 2000-4000 mm ročne. Najviac však v období monzúnového prúdenia. V západnej časti Malajzie je najdaždivejšie počasie od mája do septembra, vo východnej od októbra do februára. V praxi to znamená, že priemerne prší 10 – 18 dní v mesiaci. Priemerná ročná teplota morskej vody sa v tejto časti Zeme pohybuje od 27 do 29 °C. Priemerná ročná teplota vzduchu je ešte vyššia, 30-32 °C.


http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malaysia_relief_location_map.jpg

 

Rastlinstvo

 

Vlhké rovníkové pralesy zaberajú viac ako 80 % povrchu. V takomto horúcom a vlhkom podnebí sa darí vzácnym tropickým stromom a rôznym druhom orchideí. V krajine nájdeme množstvo typov lesov, od mangrovových porastov na pobreží, po horské dúbravy.


Živočíšstvo

Fauna polostrova je zhodná s faunou juhovýchodnej Ázie. Na Borneu je známy výskyt 221 druhov cicavcov. K tomu patria popri orangutanoch (Pongo pigmaeus) aj gibony (Hilobates sp.). O ochranu orangutanov sa snaží medzi inými indonézska organizácia Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS) respektíve organizácie BOS v rôznych krajinách, alebo Orangutan Foundation. Extrémne vzácny je vyhynutím ohrozený plachý druh nosorožca sumatranského (Diicerorhinus sumatrensis), z ktorého existuje približne 30 kusov. Najväčšou mačkovitou šelmou ostrova je leopard sundský (Neofelis diardi). Menšie mačkovité šelmy na ostrove sú mačka plachočelá (Prionailurus planiceps), mačka bornejská (Pardofelis badia) a mačka bengálska (Prionailurus bengalensis). Malé dravé medvede malajské (Helarctos malayanus) sú typickými obyvateľmi tropického pralesa. Kahau nosatý (Nasalis larvatus) sa vyskytuje len na Borneu. Vták Buceros rhinoceros je jedným zo 622 druhov vtákov vyskytujúcich sa na ostrove. Ďalej sa tu vyskytuje okolo 400 druhov plazov a obojživelníkov, z toho jediný známy had, ktorý vie ako chameleón meniť farby Enhydris gyii a varan Lanthanotus borneensis.


Ochrana prírody

 

Tropické pralesy v juhovýchodnej Ázii patria medzi najcennejšie ekosystémy na svete. Z tohto dôvodu sa tu nachádzajú aj mnohé národné parky s pestrou flórou a faunou.

  • NP Bako – je pieskovcový polostrov na Borneu

  • NP Gunung Mulu – obrovský vápencový jaskynný systém na Borneu

  • NP Kinabalu – hora Kinabalu a jej okolie

  • NP Niah – obrovská jaskyňa s pozostatkami pravekých hominidov

  • NP Tunku Abdul Rahman – ostrov v Juhočínskom mori


Socio-ekonomické pomery

História

 

Malajzijský polostrov bol osídlený už v praveku. Prvé malajzijské kmene, ktoré prišli z Južnej Číny v niekoľkých vlnách, sa začali na území dnešnej Malajzie usádzať už od 1. tisícročia p. n. l. Od prelomu letopočtov bolo územie významnou križovatkou rôznych kultúr a vplyvov. V 12. storočí už bola Malajzia silnou ríšou, bol založený Singapur. V 15. stor. väčšinu polostrova dobyla Thajská ríša. Od začiatku 15. storočia, začali na územie prenikať Portugalci, v 16. storočí Nizozemci. Od polovice 17. storočia bol celý polostrov zjednotený v sultanáte Džohor, po jeho rozpade v 19. storočí sa dostala Malajzia pod správu anglickej koruny. Počas druhej svetovej vojny v rokoch 1942 – 45 prebiehala japonská okupácia. V roku 1946 bola vyhlásená Malajzijská únia, od roku 1948 premenená na Malajzijskú federáciu v rámci Commonwealthu. Od roku 1958 proklamovaná nezávislá Malajzijská federácia, ktorá bola v roku 1963 rozšírená o Singapur (vystúpil v roku 1965), Sarawak a Britské severné Borneo. Proti založeniu Malajzie vystúpili Indonézia a Filipíny, kríza trvala do konca 60. rokov. Bola Britskou kolóniou a stala sa samostatnou v roku 1963, kedy bola vytvorená Malajzijská federácia.


Obyvateľstvo

 

Približne 50% sú Malajci, 30% Číňania, 9% Indovia a ďalšie domorodé národy. Politickú moc v krajine majú v rukách Malajci, ale Číňania ovládajú hospodárstvo. Hlavným náboženstvom je islam (55% obyvateľov). V krajine sú početné menšiny budhistov (17%) ľudí, ktorí vyznávajú niektoré z čínskych náboženstiev (12%), hinduistov (7%) a kresťanov (6%).


Územné členenie

 

Malajzia sa skladá zo 14 štátov (Negeri) a troch federálnych dištriktov (Wilayah Persekutuan).


http://support.my2020.net/agents.htm

 

Hospodárstvo 

Medzi hlavné hospodárske produkty krajiny patria ryža, palmový olej, kaučuk, drevo, kakao, korenie, ananás a ryby. Dôležitá je ťažba ropy, zemného plynu, cínovej rudy, železa a medi. Medzi hlavné priemyslové odvetvia patria poľnohospodárstvo, ťažba ropy, baníctvo, potravinársky priemysel, výroba pneumatík a cementu, elektronika, chemický a textilný priemysel.


 

 

SINGAPUR

 


Republika Singapur (Republic of Singapore, 新加坡共和国, Republik Singapura, சிங்கப்பூர்குடியரசு)