Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

 

Literárny druh: dráma

Literárny žáner: veselohra v štyroch dejstvách

Miesto a čas deja: v dedinke Tajov, v autorovej súčasnosti

Téma: reálne zobrazenie života na dedine v jeho vážnej i humornej podobe, vykreslenie kladných aj záporných ľudských vlastností

Vzťah dvoch mladých ľudí s prekážkami, vplyv peňazí na charakter človeka.
(Láska, zvada, klebety, tvrdohlavosť, túžba po majetku, peniazoch, alkoholizmus, dedinské ohováranie, čarovanie...)

Idea: autor sa zameriava na charaktery postáv, ktoré sú typickými predstaviteľmi vtedajších nižších vrstiev

 

 

Postavy:

Zuza Javorová: vdova, manžel jej umrel pred piatimi rokmi, je hrdá, tvrdohlavá a neústupčivá

Anička: jej dcéra, skromná a poslušná, dobre vychované dievča

Mara Malecká: Zuzina sesternica, tvrdohlavá, priebojná, nejde jej o šťastie syna, dôležité sú pre ňu peniaze

Jano Malecký: uhliar, Marin muž, rozvážny, tolerantný, rozumný, lezú mu na nervy večné zbytočné hádky a intrigy, je spojencom detí

Miško Malecký: ich syn, regrút, slušný, dobrý mládenec, verný

Števko: paholok u Javorových

Dora: dedinská klebetnica a dohadzovačka, príživníčka

 

 

OBSAH:

1.dejstvo

Anička a Miško sú do seba zaľúbení a dajú si sľub, že sa vezmú. Miška však povolajú na vojnu, a tak sa rozhodnú povedať o sľube rodičom. Tých však nahnevá, že im o tom nepovedali skôr. Jano, Mišov otec, ich sľub podporuje, dôveruje im, že ho dodržia. Potom vyjde na povrch otázka, kde budú mladí po svadbe bývať. Ankina mama, Zuza, je vdova, roky jej pribúdajú, chce, aby ostali pri nej, lebo u nej nebude mať kto robiť. Mišovi rodičia tiež chcú syna doma, veď oni tiež starnú. Rodičia sa medzi sebou rozhádajú.

 

2. dejstvo:

Suseda Dora nahovorí Mišovej mame Mare, nech si radšej jej syn Miško vezme richtárkinu dcéru, tá je bohatšia, dostane tisícku do truhly, dve kravy do stajne, kus lúky do úžitku... Mara jej uverí a o svadbe s Aničkou už nechce ani počuť. Zuza má podobnú starosť, a tak hodí Mišov list, ktorý napísal z vojny Aničke, do ohňa. Jano je na Doru kvôli klebetám nahnevaný.

Mara a Zuza sú teda navzájom na seba nahnevané aj kvôli tomu, u koho by Anička s Miškom bývali, a aj kvôli tomu, že Zuza hodila Mišov list do ohňa. Klebetnica Dora chodí od jednej rodiny k druhej a šíri klebety, ktoré obe rodiny napriek snahe Jana Maleckého, ktorý jediný triezvo uvažuje, rozoštve.

 

3. dejstvo

Anička je z toho všetkého nešťastná, ani Zuza, ani Mara nechcú ustúpiť. Jano je nahnevaný na Maru, že verí Doriným rečiam. Miško sa medzitým vráti z vojny, Zuza mu ihneď vynadá, nech si ide za richtárkinou dcérou. Mare príde vo vzájomnej hádke zle, odpadne a to trochu obmäkčí Zuzino srdce a prihovorí sa k nej.

 

4. dejstvo

Anička vyčíta Dore, čo spôsobila. Doru začne trápiť svedomie a rozhodne sa všetko napraviť. Anička ju uprosí, aby Miškovi učarovala. Dora presviedča Zuzu, aby svadbu povolila, no tá je stále proti. Anička svojej mame Zuze povie, že Miška začarovala, to však Zuzu nahnevá. Tak jej Anička sľúbi, že sa Miška zriekne. Anička si však všetko s Miškom vyjasní. Mara nakoniec so svadbou súhlasí a súhlasí aj s tým, že budú mladí bývať u Zuzy, no s podmienkou, že mladí budú chodiť pomáhať aj do Maleckých. Mara sa so Zuzou teda uzmieria a Jano je rád, že sa ženy nakoniec pomerili, že prelomil ten „ženský zákon.“