Vypracovala: Mgr. Halušková

  

 

Literárny druh: epika

Literárny žáner: protivojnový román

Literárna forma: prozaická

Téma: pohľad na problematiku 2. svetovej vojny očami amerického vojaka bývajúceho v Európe; boj proti nezmyselným rozkazom nadriadených („vojna vo vojne“)

Postavy: Yossarian (americký vojak - pilot)

               Cathcart (veliteľ leteckej základne)

               Korn (doktor)

               Milo, Nately, Aarfy, Major Major – radoví vojaci

 

 

Román je rozčlenený do kapitol nazvaných podľa postáv knihy, aj keď ústrednou postavou je vlastne 28-ročný vojak americkej armády kapitán letectva Yossarian, slúžiaci na ostrove Pianosa v severnom Taliansku. Yossarian sa necíti ako dobrý vojak a už vôbec nie ako hrdina.

Yossarian  vojnu považuje za hnusnú, neľudskú a stále pociťuje existenciálny strach zo smrti, nechce zomrieť za nikoho, ani za vlasť; aj keď už absolvoval 30 náletov, stále musí ostať na fronte, lebo Cathcart využíva aj ďalšie formulácie Hlavy XXII., ktorá hovorila, že vojak musí uposlúchnuť rozkaz nadriadeného. Yossiarian má psychické problémy zvládať toľko náletov, a preto si vymýšľa rôzne choroby, dokonca predstiera aj bláznovstvo, to však nepomáha. Je svedkom rôznych tragédií priateľov, pod vplyvom ktorých nemyslí na nič, len na záchranu života za každú cenu; nakoniec dezertuje.

 

Dej sa odohráva pred koncom 2. svetovej vojny, po obsadení južného Talianska spojencami na ostrove Pianosa, tu je umiestnená základňa amerického vojenského letectva, z ktorej štartujú posádky bombardérov k náletom na nemecké pozície v severnom Taliansku. Posádky pilotov majú byť po odlietaní 30 náletov vystriedané a uvoľnené z bojových akcií. Ctižiadostivý veliteľ podplukovník Cathart, ktorý sa chce presláviť, postupne zvyšuje počet náletov na 80, čo je pre vojakov fyzicky aj psychicky nezvládnuteľné. Yossarian v snahe dostať sa z armády a zachrániť si život, sa uchyľuje k rôznym klamstvám, nakoniec mu armáda ponúkne slobodu pod podmienkou, že ju bude chváliť a neprezradí nič o podmienkach na základni. Yossarian to však odmieta a rozhodne sa dezertovať do Švédska, aj keď vie, že ho budú neustále prenasledovať.