(1932)

- americký prozaik a básnik

- .tudoval na Harwarde a Oxforde

- najprv pracoval ako novinár, neskôr sa venuje len literárnej tvorbe

- do literatúry vstúpil básnickou zbierkou Z dreva tesaný vták potom sa venoval u. len próze

- témy: americký spôsob .ivota, zemeriava sa na rodinné vzťahy stredných vrstiev, zaujíma sa

o vzťah jednotlivca k modernej spoločnosti

- poviedkové knihy: Tie isté dvere

Holubie pierka

Milenci a man.elia

Problémy a iné

- romány: Králik, be.

Návrat králika

Králik je bohatý

Králik na odpočinku

Kentaur

Dvojice

Vezmi si ma

Čarodejnice z Eastwicku

Rogerova verzia

KRÁLIK, BE.

- hlavná postava: Harry . je typickým rebelom 60. rokov

- z uznávaného basketbalistu sa po skončení kariéry stáva priemerný človek, ktorý nevie čeliť

rodinným starostiam

- utečie od .eny a dieťaťa k milenke, lebo verí, .e sa nebude nudiť a .ivot nebude stereotypný

- keď sa dozvie, .e .ena s ním čaká dieťa, vráti sa k nej, ale znovu ju opustí

- situácia sa mu javí bezvýchodisková, sám proti tomu nevie bojovať

KRÁLIK JE BOHATÝ

- pokračovanie o Harrym . Harry .ije v konzumnej spoločnosti

- jeho syn má 23 rokov

- je členom snobského golfového klubu

- pre.íva erotické sny úspe.ne obchoduje

- jeho .ivot je ovládaný televíznym programom

- v.etko je v poriadku, kým sa nepoháda so svojím synom . ten odi.iel z vysokej .koly, domov

si privádza dievča, s ktorým sa o.ení, chce pracovať v otcovom obchode

- záver: Králik pociťuje radosť z novonarodenej vnučky, ale zároveň si uvedomuje, .e je to

ďaľ.í klinec do jeho rakvy

KENTAUR

- psychologický román s mytologickými prvkami

- je to obdoba Salingerovho Kto chytá v .ite

- hlavná postava: starnúci stredo.kolský profesor Coldvel . vdelaný, veľmi nepraktický a

nedôverčivý

- navie si nájsť miesto v pretechnizovanom svete

- trpí bolesťami - spôsobenými rakovinou

- uvedomuje si zodpovednosť najmä k 15-ročnému synovi Petrovi

- dej sa odohráva počas troch dní

- Peter si s odstupom rokov ako dospelý maliar spomína na svojho otca